Pages

အမွားသိလွ်င္ အမွန္ျပင္ဖို႔လိုသည္ Researched by- Myoma Myint Kywe ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )
အမွားသိလွ်င္ အမွန္ျပင္ဖို႔လိုသည္

Researched by- Myoma Myint Kywe
 ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ သမိုင္းပညာရွင္ 
ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္


စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအားလံုးနီးပါးမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ အမွန္တရားကိုအေျခခံၿပီး က်င့္ႀကံလိုက္နာသူအဖို႔ ဘဝတစ္သက္တာတြင္သာမက သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ရာ ဒုကၡအေပါင္းမွ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ မြန္ျမတ္ေသာက်င့္စဥ္ပါေသာ ဘာသာတရားျဖစ္ပါသည္။ Buddhism is called orthodox way of life.

ဗုဒၶဘာသာနည္းတူ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ဟူေသာ ဘာသာႀကီး ဘာသာတို႔သည္ "သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔သူ"၊ "သူ႔လမ္းစဥ္နဲ႔သူ" ေကာင္းမြန္ေသာ လူသား အက်ိဳး ျပဳ အဆံုးအမမ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။


All religions are not the same—BUT, all religions are good that useful accordingly.ကမၻာ့ဘာသာႀကီး (၄) ဘာသာ တြင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ သည္ ကမၻာ့သက္တမ္းအရင့္ဆုံး၊ သမိုင္းအရွည္ၾကာဆုံးေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္။ ဟိႏၵဴ ဘာသာသည္ ေစာလြန္းလွေသာေၾကာင့္ တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္အတိအက် ရွာမရေခ်။ တည္ေထာင္သည့္ ခုႏွစ္ အတိအက် ရွိေသာ က်န္ဘာသာႀကီး (၃) ဘာသာအနက္ အေစာဆံုးမွာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ပါသည္။ BC ၆၂၃ တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေပၚခဲ့ သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ခရစ္ယာန္ဘာသာကို စတင္တည္ေထာင္သူ ခရစ္ေတာ္ ထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၂၃ ႏွစ္ ပိုေစာသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက အစၥလာမ္ဘာသာကို စတင္တည္ေထာင္သူ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ ထက္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၁၉၃) ႏွစ္ ပိုေစာသည္။

Sayadaw U Nyanissara said" "Hinduism has been called the "oldest religion" in the world but the year of established cannot be found with details."
Buddha was born in 623 BC.
Buddha was born in Nepal about 623 years before Jesus Christ.
Buddha was born in Nepal about 1193 years before Muhammad.
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကို BC  ၆၂၃ (ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔) တြင္ နီေပါႏုိင္ငံ၊ လုမၺိနီ ဥယ်ာဥ္၌ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ၊ ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီးတုိ႔မွ ေမြးဖြားခဲ႔ပါသည္။  ဗုဒၶဘာသာ ကို BC ၅၈၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၂၆၀၂ ေက်ာ္(BC ၅၈၈ + ၂၀၁၄ ခုနွစ္= ၂၆၀၂) တြင္စတင္ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ သက္တမ္း သည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၏ သက္တမ္းနွင့္ အတူတူျဖစ္ေၾကာင္းသမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားအရအတည္ျပဳ မွတ္သားနိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ဘီစီ ၅၈၈ ကပင္ စတင္ ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေျကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ အတည္ျပဳ မွတ္သားနိုင္ပါသည္။ 

ဗုဒၶဝင္သမိုင္းကို ျပန္ျကည့္လွ်င္ (BC ၅၈၈) ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္၌ ျမန္မာနိုင္ငံ တဖုႆ     နွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို့သည္ ထူးျခားစြာ ဘုရားရွင္အား ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုး ဆြမ္းကပ္ရသူ ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုး သရဏဂံု တည္သူမ်ား နွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ျမန္မာ့ ဗုဒၶသာသနာ အစ ေရႊတိဂံု က ျဖစ္သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ သည္ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္မွာ ကမၻာေျမျပင္တြင္ ပထမဦးဆံုး ေစတီျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာအစ ေရႊတိဂံု ကဟု ကဗၺည္းထိုး ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သတည္း။


ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ကို AD ၂၇ ခန္႔ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၉၈၇ ေက်ာ္ (၂၀၁၄ ခုနွစ္ - AD ၂၇ = ၁၉၈၇) တြင္ ခရစ္ေတာ္ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာ ကို AD  ၆၁၀ ခန္႔ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၁၄၀၄ ေက်ာ္ (၂၀၁၄ ခုနွစ္ - AD ၆၁၀  = ၁၄၀၄ ) တြင္ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္မၾကည့္ပဲ ေကာင္းမြန္ေသာ ပကတိမ်က္လံုးျဖင့္ ႐ႈျမင္တပ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိရန္၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ လိုအပ္သည္။ နားလည္မႈလြဲမွားေစမည့္ ကိစၥမ်ားရွိပါကလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေျပလည္ေအာင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ ေျဖရွင္းသင့္သည္။ အမွားရွိလ်ွင္ မွားသည့္ဘက္က ႐ိုးသား စြာျဖင့္ အမွန္ျပင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ နားလည္မႈလြဲလ်ွင္လည္း မွန္ကန္ေသာ နားလည္မႈ ျဖစ္ေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္သည္။

အလ်ဥ္းသင့္တုန္း ဘာသာေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ျပအႀကံျပဳစရာ စကားလံုးတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ပါ႒ိစာေပ၊ ျမန္မာစာေပပညာရွင္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔အရ သာသနာ၊ ဓမၼ၊ သမၼာ၊ သစၥာ၊ ဝိပႆ      နာ၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ နိဗၺာန္ ဟူေသာ စကားလံုးစကားရပ္ လံုးတို႔ကို ဘာသာျခားမ်ား သံုးစြဲေနသည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

"သာသနာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊ "ဓမၼ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊
"သမၼာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊ "သစၥာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊
"ဝိပႆ      နာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊ "ေမတၱာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊
"ဂ႐ုဏာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊ "မုဒိတာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊
"ဥေပကၡာ"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္၊ "နိဗၺာန္"ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္ "
"မဂၢင္" ဟူေသာ ပါ႒ိစကားရပ္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာတြင္သာ သံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သံုးစြဲေလ့ရွိေၾကာင္း
သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ပါ႒ိစာေပ၊ ျမန္မာစာေပပညာရွင္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔အရ သိရွိရေလသည္။


ဝိပႆ    နာ၊ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး ဟူေသာ စကားလံုး လံုးမွအပ က်န္ေသာ စကားလံုး လံုးသည္ ဗုဒၶဘာသာ သာမက ဟိႏၵဴ ဘာသာတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္ သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာတို႔သည္ ေဝါဟာရစကားလံုးတစ္ခ်ိဳ႕တူေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ အေျခခံလမ္းစဥ္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ခရီးပန္းတိုင္တို႔သည္ လံုးဝမတူပါ။ ဥပမာ-ဟိႏၵဴ ဘာသာတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳး ဟူေသာ စကားလံုးစကားရပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ပါဝင္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ကံ-ကံ၏အက်ိဳး ဟူေသာ စကားလံုးစကားရပ္တို႔ႏွင့္ အေျခခံျခင္းတူညီၾကေသာ္လည္း အႏွစ္သာရႏွင့္ လမ္းစဥ္လမ္းေၾကာင္းတို႔သည္ လံုးဝ မတူကြဲျပားျခားနားၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ဟိႏၵဴ ဘာသာမွ ဆင္းသက္လာေသာ ဘာသာ မဟုတ္ေခ် အထူးသျဖင့္ သစၥာေလးပါး ၊ မဂၢင္ (၈) ပါး၊ ဝိပႆ     နာ က်င့္စဥ္
 တို႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားတစ္ပါးတည္းသာလ်ွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီး ဟိႏၵဴ ဘုရား အပါအဝင္ အျခားမည္သည့္ဘုရားမွ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။


ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ ဘာသာျခားမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစကာမူ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ သစၥာေလးပါးႏွင့္ ဝိပႆ     နာ
တရားေတာ္တို႔ကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္ပါက မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္တရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ မဂ္တရား၊ ဖိုလ္တရား၊ နိဗၺာန္တရားေတာ္မ်ား၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ သစၥာေလးပါးမ်ား၊ ဝိပႆ     နာတရားမ်ားကို ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာက်င့္ႀကံေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မဆို၊ မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆို သာသနာ၊ ဓမၼ၊ သမၼာ၊ သစၥာ၊ မဂၢင္ (၈) ပါး၊ ဝိပႆ     နာ၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ နိဗၺာန္ စေသာ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ပါ႒ိ စကားလံုး စကားရပ္မ်ားကို သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ယေန႔ကာလတြင္ အဆိုပါ စကားလံုး စကားရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ သာသနာ၊ ဓမၼ၊ သမၼာ၊ သစၥာ၊ မဂၢင္ (၈) ပါး၊ ဝိပႆ      နာ၊ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ၊ နိဗၺာန္ ဟူေသာ ပါ႒ိ စကားလံုး စကားရပ္မ်ားကိုပင္ ဘာသာျခားမ်ားက ေနရာတကာ ၄င္းတို႔၏ ဘာသာေရးမူပိုင္ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးသဖြယ္ သံုးစြဲရန္မသင့္ေခ်။ ႏႈတ္ျဖင့္သံုးစြဲသည္သာမက ၄င္းတို႔၏ ဘာသာေရး က်မ္းစာအုပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ငွားယူသံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဆိုင္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ငွားယူသံုးစြဲေသာ အက်င့္မ်ားသည္ ယေန႔ကာလမွ ေပၚလာျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မူလႏိုင္ငံျခားစာေပမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းဘာသာေရးက်မ္းျပဳဆရာမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္မ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အျပစ္မတင္လိုပါ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မွန္ကန္ေသာစကားလံုးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးျပင္ဆင္ေပးမည္ဆိုလ်ွင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဤကဲ့သို႔ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာေရးေဝါဟာရ စကားရပ္မ်ားကို ဘာသာျခားမ်ားက ငွားယူသံုးစြဲေနျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္သာမက ဘာသာျခားမ်ားအတြက္လည္း မသင့္ေတာ္သည့္အျပင္ အက်ိဳးမရွိေခ်။