Pages

ဗုဒၶ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ ပါေစႏွင့္ by- Myoma Myint Kywe ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ )ဗုဒၶ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ ပါေစႏွင့္


Researched by- Myoma Myint Kywe
 ဦးျမင့္ၾကြယ္ ( ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ သမိုင္းပညာရွင္ 
ဆိုရွိကိ ကရာေတးအသင္း နည္းျပခ်ဳပ္
သာသနာ Śāsana (Teachings Of Buddha) မွာ- ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ား + ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာျကားေသာ ပိဋကတ္က်မ္းစာလာ အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ား + ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မိမိတုိ႕အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႕ မိမိတုိ႕ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိပါသည္။ အမ်ိဳး ဘာသာကုိ မိမိတုိ႕ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းမွု အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ၾကရေသာ သာဓကမ်ားစြာရွိ္ခဲ့ပါ သည္။

မိမိေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ မညိဳးႏြမ္းေစပါႏွင့့္။

မိမိေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ လုိက္နာသူ ေစာင့္ထိန္းသူ ကာကြယ္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံ့သစၥာေစာင့္သိသူဟု ဆုိရမည္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ မိမိေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ၊ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိ၊ ယဥ္ေက်းမႈကုိ လိုက္နာဖုိ႔၊ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ သစၥာေစာင့္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိသည္။ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားကုိလည္း တြန္းလွန္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မိမိဘာသာဝင္မ်ားကုိ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ႏုိင္ေအာင္ အသိပညာျဖန္႔ျဖဴးရမည္၊ လမ္းညႊန္ေပးရမည္၊ ဘဝရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ား သင္ေပးဖုိ႔ လမ္းညႊန္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိသည္။ မိမိႏွင့္ မဆုိင္သလုိ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနလွ်င္ အမ်ဳိး-ဘာသာ- သာသနာ မၾကာမီ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ မလြဲေပ။ထုိ႔ေၾကာင့္……ယခုအခ်ိန္မွာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ မဆုိင္သလုိ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ မေနသင့္ေတာ့ပါ။
စိတ္လုိက္မာန္ပါ အၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားမွာလည္း မွန္ကန္ေသာ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ပါ။ လုပ္လည္း မလုပ္သင့္ပါ။
မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ နည္းတုိ႔ကုိ ဝုိင္းဝန္းရွာၾကံျပီး အမ်ဳိး- ဘာသာ- သာသနာ မပ်က္သုဥ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။

ဗုဒၶဘာသာသည္ ဖန္ဆင္းရွင္(Creator God) ကို လံုးဝလက္မခံျကပါ။ ဖန္ဆင္းရွင္ကို လံုးဝ မယံုျကည္ျကပါ။ (Buddhists do not believe in a Creator God) လံုးဝအသိအမွတ္မျပုျကပါ။

ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါး ကိုသာ အသိအမွတ္ျပု ယံုျကည္ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္၏။ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ (teaching, practice, doctrine of Buddha Śāsana) တခုတည္းကသာ ယံုျကည္ျခင္း တခုတည္းကို သာမက ဘုရား တရားသံဃာ ကိုလံုးဝမွီခိုအားထား
ကိုးကြယ္ယံုျကည္ျခင္း(believe in Lord Buddha, believe in Dharma teaching of Lord Buddha and believe in Sangha) + မိမိကိုယ္မိမိယံုျကည္ျခင္း(self-confidence )+ ေမတၱာ-ဂရုဏာ (Loving-kindness) + မိမိကိုယ္မိမိအားကိုးျခင္း (self reliance) + အသိဉာဏ ္(intelligence) + လက္ေတြ့က်င့္စဉ္(practice) လမ္းစဉ္ေပၚတြင္ အဓိက အေျခခံထားသည္။ 


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ အျပစ္ဒဏ္(punishment and Capital punishment ) ေသဒဏ္ေပးေသာ နာက်င္ေစေအာင္ အျပစ္ေပးေသာ စစ္ဘုရား မဟုတ္ပါ။ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ေသာဘုရား(God) မဟုတ္ပါ။


အပင္မ် ဳိးေစ႔ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းပါေစ ေျမဆြ-ေရေလာင္း-ေပါင္းသင္ ေျမၾသဇာေပးရသလို အျခားတဖက္ကလည္း ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါသည္။ လြန္ခဲ႔ေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ာကေန သင္ခန္းစာယူၾကဖို႔ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။
ယေန႔ ေထရဝါဒ ဗုဒၵဘာသာဝင္မ်ား စုေပါင္းညီညာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သည္ သူကို ယံုျကည္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မယံုျကည္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာထားေသာ လူ သတၱဝါ တို့အား ဒုကၡအေပါင္းမွကယ္တင္ေသာ ေမတၱာဘုရား ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ Religion မဟုတ္ပါ။
ယံုျကည္ျခင္း+ အသိဉာဏ္+ လက္ေတြ့က်င့္စဉ္
"Buddhism is not a religion , it is more of a philosophy" but a way of life (the truth of the cessation of suffering, anxiety, hatred, and dissatisfaction) ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္းသဖြယ္ျဖစ္ေန၍ ဗုဒၶဘာသာကို ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမႈ၏ ေရေသာက္ျမစ္ဟုလည္း တင္စားေခၚဆိုျကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ဘီစီ ၅၈၈ ကပင္ စတင္ ပြင့္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေျကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ အတည္ျပု မွတ္သားနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဗုဒၶသာသနာေတာ္အစ-တဖုႆ       နွင့္ ဘလႅိက ဟု လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ဗုဒၶသာသနာအစ- ေရွြတိဂံု က လည္းေကာင္း၊ ဆိုျကသည္။ တဖုႆ       နွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္တို့သည္ ထူးျခားစြာ ဘုရားရွင္အား ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုး ဆြမ္းကပ္ရသူ ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုး သရဏဂံု တည္သူမ်ား နွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ပထမဆံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့၏။ ထို ေရွြတိဂံုေစတီေတာ္ သည္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္မွာ ကမၻာေျမျပင္တြင္ ပထမဦးဆံုးေစတီျဖစ္၏။ ထို့ေျကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာအစ- ေရွြတိဂံုကဟု ကဗၺည္းထိုး ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သတည္း။ 

အဂုၤတၱိဳရ္ ပါဠိေတာ္လာ ပဟာရာဒသုတ္ တြင္ သမုဒၵရာ၏ အံ့ဖြယ္ရွစ္ပါးနွင့္ ဥပမာျပု၍ သာသနာေတာ္၏ အံ့ဖြယ္ရွစ္ပါးကို ေဟာေတာ္မူထားပါသည္။ အက်ဉ္းခ်ံုး၍ ေဖာ္ျပပါမည္။

၁။ သမုဒၵရာသည္ ကမ္းစပ္မွ အလယ္သို့ တစတစနက္သြားသကဲ့သို့ သာသနာေတာ္၌ တစတစက်င့္သြားရေသာ က်င့္စဉ္ ရွိေလသည္။
၂။ သမုဒၵရာေရသည္ ကမ္းကို မလြန္သကဲ့သို့ သာသနာေတာ္၌ တပည့္သားတို့သည္ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို လြန္က်ူး၍ မက်င့္။

၃။ အေကာင္ပုတ္ မ်ားကို သမုဒၵရာက လက္မခံ ( ကမ္းသို့ ပုတ္၍တင္ပစ္ ) သကဲ့သို့ သာသနာေတာ္က ယုတ္မာသူတို့ကို လက္မခံ၊ သူ့အလိုလိုပင္ သာသနာ မွ ေဝးရာသို့ ေရာက္သြားရသည္။

၄။ ျမစ္ေခ်ာင္းတို့သည္ သမုဒၵရာသို့ေရာက္လွ်င္ မူလအမည္ေပ်ာက္၍ သမုဒၵရာဟူေသာ အမည္သာ ျဖစ္ရသကဲ့သို့ မည္သည့္အမ်ိုးမွဝင္၍ ရဟန္းျပုျပု သာသနာေတာ္သို့ေရာက္လွ်င္ ဘုရားသားေတာ္သာ ျဖစ္ရသည္။

၅။ မိုး မည္မွ်ပင္ရြာရြာ၊ ေန မည္မွ်ပင္ပူပူ သမုဒၵရာ၌ ေရအတိုးအေလ်ာ့ မရွိသကဲ့သို့ နိဗၺာန္ဟူေသာ ျငိမ္းေအးမႈ ဓာတ္တမ်ိုးသည္ သာသနာေတာ္၌ အတိုးအေလ်ာ့ မရွိ။

၆။ သမုဒၵရာသည္ ငန္ေသာအရသာ တမ်ိုးတည္းသာ ရွိသကဲ့သို့ သာသနာေတာ္၌ လြတ္ေျမာက္မႈ ဝိမုတၱိရသ တမ်ိုးတည္းသာ ရွိသည္။

၇။ သမုဒၵရာသည္ ရတနာအမ်ိုးမ်ိုး၏ တည္ရာျဖစ္သကဲ့သို့ သာသနာေတာ္သည္ သတိပ႒ဌာန္၊ သမၼပၸဓာန္ စေသာ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါးတို့၏ တည္ရာျဖစ္သည္။

၈။ သမုဒၵရာသည္ ျကီးမားေသာ ငါးသတၱဝါျကီးတို့၏ ေနရာျဖစ္သကဲ့သို့ သာသနာေတာ္သည္ ေသာတာပန္စေသာ အရိယာတို့၏ ေနရာ က်င့္သံုးရာ ျဖစ္ေလသည္။

သာသနာ(၃) ရပ္ကုိ အဆက္ဆက္ ဆင့္ကာဆင့္ကာ သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာ ရဟန္းသံဃာေတာမ်ားပဲ မဟုတ္ပါလား….!
သာသနာေတာ္ အစဥ္မျပတ္ တည္တံ့ေနပါေစ…………