Pages

ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္း A Short History of Buddha by - Myoma Myint Kywe ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္း
A Short History of Buddha 
(BC 623- BC 543)


Researched by - Myoma Myint Kywe
သမိုင္းပညာရွင္ ၿမိဳ ႔မ ျမင့္ၾကြယ္
 
ဗုဒၶ၀င္ ခုနစ္ေန႔ ဘုရားရွိခိုး

( သေႏၶေတာ္ယူေသာေန႔)
၁။ သံုးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာ၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊
ညီညာရံုးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ ရတုနဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊
ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႔ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊
နတ္လူၿငိမ္းဖို႔-ကိန္းပါကို။ (မ)

(
ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာေန႔)
၂။ သေႏၶယူခါ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊
ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ႀကံဳ၊ ကဆုန္ လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔၀ယ္၊
ခ်မ္းေျမ့စံုညီ၊ လုမၺနီ၌၊ မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊
နတ္လူေအာင္ၿမိဳ့-လမ္းပါကို။ (သိ)

(
ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔)
၃။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆယ့္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ ကိုး၀ယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ၿငိဳ၊
သံေ၀ပိုကာ၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရပ္လႈံသည္၊ စံုၿမိဳင္ပင္ရိပ္ ခန္းမွာကို။ (ၾက)

(
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔)
၄။ ေတာရပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တဖံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ႀကံဳက၊
ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္
ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊
အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္
ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဘာ္လူတို႔-ၿငိမ္းပါကို။ (လွ်င္)

(
ဓမၼၾကာ ေဟာေတာ္မူေသာေန႔)
၅။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဘြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါး၀ဂၢီ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ၀ါဆို လျပည့္၊ စေနေန႔၀ယ္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ျမြက္ေထြျပား၊
ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္-ရြမ္းတယ္ကို။ (ေတြး)

(
ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာေန႔)
၆။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရြမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တေသာင္းတိုက္၀ယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္လူျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပို႔ၿပီးခါ၊ ၀ါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကားရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည့္ၾကြယ္က၊ ရာေလး ဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္၀ယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုသိနာရံု၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႔ၾကည္ျဖဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊
၀ွမ္းဆူေသာင္းလံုး-ေက်ာ္တယ္ကို။ (ဆ)

(
ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေတာ္မူေသာေန႔)
၇။ နိဗၺာန္စံၿပီ၊ ႐ႈမအီသာ၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ႀကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္၊ ခိုးေငြ႔မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဉာဏ္စက္၊ ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္၊
ေမြေတာ္ ရွစ္စိတ္-ၾကြင္းတယ္ကို။ (ဦး)

ထိုခုနစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ႔ကို၊ ေဆြ႔ေဆြ႔ၾကည္ျဖဴ၊ အာရံုယူလ်က္၊
သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားကို၊ သံုးပါး
မြန္စြာ၊ဝႏၵနာျဖင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း-
ၾကြယ္ေစေသာ္။

သေႏၶ-ေတာထြက္-ဓမၼစက္၊ မိန္႔ျမြက္သံခ်ိဳ၊ လ-၀ါဆို။
ဆု-ဖြား-ပြင့္-စံ၊ ဤေလးတန္၊ မွတ္ရန္ ကဆုန္လ။

ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္း

ဗ်ာဒိတ္ေတာ္     ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရမၼာၿမိဳ႕အတြင္းတေနရာ၌ ရႊံ႕ျပင္ေပၚတြင္ အလ်ားစင္း၍ တံတားခင္းေနေသာ သုေမဓာ ရေသ့၏ ဦးေခါင္း အနီးတြင္ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ " သင္သည္ ေနာင္ ေလးသခၤေခ်ႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ရွိေသာအခါ ေဂါတမ အမည္ျဖင့္ သင္ ဆုေတာင္းသည့္အတိုင္း ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႔ " ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

ဆုေတာင္းျပည့္ရန္ အဂၤါရွစ္ပါး

ေလာကသံုးပါး၌ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုေတာင္းေသာ္လည္း ဆုေတာင္းတိုင္း ျပည့္စံုသည္ မဟုတ္။ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ညီၫြတ္သူမွသာ ျပည့္စံုသည္။ အဂၤါရွစ္ပါးမွာ...

  • လူသား ျဖစ္ျခင္း၊
  • ေယာက်္ား ျဖစ္ျခင္း၊
  • ဆုေတာင္းခ်ိန္၌ ရဟႏၲာ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းပါရမီ ျပည့္စံုေနျခင္း၊
  • သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားတဆူဆူ အထံေတာ္၌ ဆုပန္ျခင္း၊
  • ရေသ့ ရဟန္း တမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ျခင္း၊
  • သမာပတ္ ၈ ပါး ရသူ ျဖစ္ျခင္း၊
  • ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား အသက္ကို စြန္႔လွဴထားျခင္း၊
  • ဘုရားျဖစ္ရန္ ႀကီးမားေသာ ဆႏၵ၊ ဝီရိယ ရွိျခင္း။
သုေမဓာ ရေသ့သည္ ဤ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ "ဘုရား ျဖစ္လတၱ႔ံ" ဟူေသာ ဗ်ာဒိတ္စကားကို ဒီပကၤရာ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ပါရမီ ၁၀ ပါး

ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးလွ်င္ ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ရန္ ဆယ္တန္ေသာ ပါရမီ တို႔ကို သုေမဓာ ရေသ့ ဘဝမွ စ၍ ျဖည့္က်င့္ရ၏။ ထို ပါရမီမ်ားမွာ...

·         ဒါန ပါရမီ  =  စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းျခင္း၊
·         သီလ ပါရမီ  =  သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
·         ေနကၡမၼ ပါရမီ  =  ေလာကီစည္းစိမ္ စြန္႔လ်က္ ေတာထြက္ျခင္း၊
·         ပညာ ပါရမီ  =  အသိအလိမၼာ ဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
·         ဝီရိယ ပါရမီ  =  ႀကီးမားေသာ ဝီရိယ ရွိျခင္း၊
·         ခႏၲီ ပါရမီ  =  အရာရာ၌ သည္းခံျခင္း၊
·         သစၥာ ပါရမီ  =  မွန္ကန္ေသာ စကားကို ဆိုျခင္း၊
·         အဓိ႒ာန္ ပါရမီ  =  မျဖစ္မေန စြဲၿမဲသည့္ ဇြဲစိတ္ ရွိျခင္း၊
·         ေမတၱာ ပါရမီ  =  သတၱဝါ မ်ားအား ေမတၱာစိတ္ ထားျခင္း၊
·         ဥေပကၡာ ပါရမီ  =  ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကို ဥေပကၡာ ထားျခင္း။
ပါရမီ ဆယ္ပါး ကို ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔ရသည္အထိ ျဖည့္က်င့္ေသာအခါ ဥပပါရမီ ဆယ္ပါး ဟု ေခၚရ၏။ အသက္ကို စြန္႔ရသည္အထိ ျဖည့္က်င့္ေသာအခါ ပရမတၳ ပါရမီ ဆယ္ပါး ဟုေခၚရ၏။
ပါရမီ ( ၁၀ ) ပါး
10 Kinds of the fulfilment of the perfection 

၁ ။ ဒါနပါရမ     - Danaparami               = The fulfilment of the perfection of Charity .

။ သီလပါရမီ  - Silaparami                  = The fulfilment of the perfection of Morality .

၃ ။ ေနကၡမၼပါရမ - Nekkhammaparami     = The fulfilment of the perfection of Renunciation .

၄ ။ ပညာပါရမ       - Pannaparami              = The fulfilment of the perfection of Wisdom .

၅ ။ ၀ီရိယပါရမ     - Viriyaparami                 = The fulfilment of the perfection of Effort .

၆ ။ ခႏၲီပါရမီ         - Khantiparami                = The fulfilment of the perfection of Patience .

၇ ။ သစၥာပါရမီ      - Saccaparami                = The fulfilment of the perfection of Truthfulness .

၈ ။ အဓိ႒ာနပါရမီ  - Adhitthanaparami         = The fulfilment of the perfection of Resolution .

၉ ။ ေမတၱာပါရမ   - Mettaparami                  = The fulfilment of the perfection of Loving-kindness .

၁၀ ။ ဥေပကၡာပါရမီ - Upekkhaparami            = The fulfilment of the perfection of Equanimity .

    
When the above 10 are multiplied by 3 perfections , there are all together 30 .

၁ ။ ဒါန ပါရမီ- Danaparami = offering or donation material things.

၂ ။ ဒါန ဥပ ပါရမီ- Danaupaparami = offering or donation body-organs such as eye and kidney .

၃ ။ ဒါန ပရမတၳ ပါရမီ- Danaparamatthaparami = offering or donation one's own life to others .

Dāna pāramī : generosity, giving of oneself
Sīla pāramī : virtue, morality, proper conduct
Nekkhamma pāramī : renunciation
Paññā pāramī : transcendental wisdom, insight
Viriya (also spelled vīriya) pāramī : energy, diligence, vigour, effort
Khanti pāramī : patience, tolerance, forbearance, acceptance, endurance
Sacca pāramī : truthfulness, honesty
Adhiṭṭhāna (adhitthana) pāramī : determination, resolution
Mettā pāramī : loving-kindness
Upekkhā (also spelled upekhā) pāramī : equanimity, serenity
Two of the above virtues, metta and upekkha also comprise two of the four immeasurable (brahmavihāra).


ထို႔ေၾကာင့္ ပါရမီ ဆယ္ပါး၊ ဥပပါရမီ ဆယ္ပါး၊ ပရမတၳ ပါရမီ ဆယ္ပါးအားျဖင့္ သံုးဆယ္ ရွိ၏။ ပါရမီ ဆယ္ပါးအျပားသံုးဆယ္ ဟု အမ်ားသိၾက၏။


ဘုရားေလာင္းသိဒၶတၳ
   
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤပါရမီတို႔ကို ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမာၻတသိန္းပတ္လံုး ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေနာက္ဆံုးဘဝ၌ သာကီဝင္မင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကပၸိလဝတ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္ သုေဒၶါဒန၏ မိဖုရားႀကီး မဟာ မာယာေဒဝီ၏ ဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူ၏။

ပဋိသေႏၶ ရင့္ေသာအခါ မဟာ မာယာေဒဝီသည္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ား၏ တိုင္းျပည္သို အသြား လမ္းခရီး အၾကားရွိ လုမၺနီ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ အတြင္း၌ ေခတၱ အနားယူကာ အင္ၾကင္းကိုင္းကို လွမ္းကိုင္ေနစဥ္မွာပင္ ကမၼဇေလ လႈပ္ရွား၍ ဘုရားေလာင္းကို (ဘီစီ ၆၂၃) တြင္ဖြားျမင္၏။ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ ၇ ရက္ေျမာက္ေသာအခါ မယ္ေတာ္ မဟာ မာယာေဒဝီ နတ္ရြာစံေလသည္။

ဘုရားေလာင္းကို သိဒၶတၳဟု အမည္ေပးၾက၏။ သိဒၶတၳကေလး၏ အဂၤါလကၡဏာတို႔ကို ၾကည့္၍ ပုဏၰားေတာ္ အမ်ားစုက စၾကဝေတးမင္းေသာ္လည္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားေသာ္လည္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေဟာၾက၏။ ေကာ႑ည အမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေသာ သုဒတၱ ပုဏၰားကေလးကမူ မုခ် ဘုရားျဖစ္မည္ဟု တခြန္းတည္း အတပ္ေဟာလုိက္၏။

သုေဒၶါဒန ဘုရင္ႀကီးသည္ သားေတာ္ သိဒၶတၳ ေလာကကို ၿငီးေငြ႔ၿပီး ေတာမထြက္ေရး၊ ဘုရားမျဖစ္ေရးအတြက္ နန္းေတာ္တြင္း၌ ေပ်ာ္ပိုက္ေစရန္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စီမံဖန္တီး၍ ေပးထား၏။ ထိတ္လန္႔ သံေဝဂကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားျဖစ္သည့္ လူအို လူနာ လူေသ တို႔ကို သိဒၶတၳ မျမင္ရေစရန္လည္း အမိန္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ကာ စီမံထား၏။

နိမိတ္ေလးပါး    
သိဒၶတၳ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ သာကီမ်ိဳး သာကီႏြယ္ျဖစ္သည့္ သုပၸဗုဒၶ ဘုရင္၏သမီးေတာ္ ယေသာဓရာႏွင့္ လက္ထပ္ေပး၏။ သိဒၶတၳသည္ ယေသာဓရာ မင္းသမီးႏွင့္အတူ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ၁၃ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခံစား၍ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိေသာအခါ တေန႔တြင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အသြား လူအို၊ လူနာ၊ လူေသ တို႔ကို ျမင္ရေတြ႔ရသျဖင့္ ထိတ္လန္႔ သံေဝဂစိတ္ေတြ တဖြားဖြားျဖစ္ေနစဥ္ တည္ၾကည္ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵႏွင့္ ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့ေသာမ်က္ႏ်ာရွိသည့္ ရဟန္းေတာ္တပါးကို ျမင္ေသာအခါ ရဟန္းေတာ္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္လိုစိတ္ေတြ ေပၚလာ၏။

ေတာထြက္ျခင္း    
သိဒၶတၳသည္ ညေနခ်မ္း အခါ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းေရကန္ ထဲ၌ေရ ခ်ိဳးေနစဥ္မွာလည္း ေတာထြက္ကာ ရဟန္းျပဳလိုစိတ္ေတြသာ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚေန၏။ ေရခ်ိဳးၿပီး၍ ဝတ္စားဆင္ယင္ၿပီးေနာက္ နန္းေတာ္သို႔ျပန္ရန္ ျမင္းရထားေပၚ တက္ေသာအခါ ၾကင္ယာေတာ္ ယေသာဓရာတြင္ သားေတာ္ေလး ဖြားေၾကာင္း နန္းေတာ္မွ သတင္းပို႔လွာ၏။ သိဒၶတၳ ပို၍ စိတ္ေလးသြား၏။ ဒီလို သံေယာဇဥ္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ မ်ားေလ မထြက္ႏိုင္ေလျဖစ္ကာ ဆင္းရဲေနမွာပဲဟု ဆင္ျခင္မိသျဖင့္ ရဟန္း ျမန္ျမန္ျပဳႏိုင္ေရးကိုသာ ေတြးေတာ စဥ္းစားလ်က္ေန၏။

ထိုေန႔ည၌ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြထဲက ႐ုန္းထြက္ကာ ရဟန္းျပဳေရးကိုသာ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စဥ္းစားယင္း သိဒၶတၳ အိပ္ေပ်ာ္သြား၏။ သန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ တေရးႏိုးလာေသာ အခါ၌လည္း ရဟန္းျပဳလိုစိတ္သည္ သာလွ်င္ စိတ္ထဲ၌ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ျပန္အိပ္၍ မရေပ။ အိပ္မရသျဖင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္မိလိုက္ရာ မိမိကို တူရိယာမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တ႐ႉး႐ႉး တေခါေခါ ေဟာက္လ်က္ ကိုး႐ိုးကားရား အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ " ေၾကာက္စရာ စက္ဆုပ္စရာ ေလာကႀကီးပါကလား " ဟု ပို၍ ထိတ္လန္႔သြား၏။

သို႔ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း စက္ခန္းေဆာင္မွ ထြက္၍ ဖြားဘက္ေတာ္ ဆႏၷကို ေခၚကာ ညဥ့္သန္းေခါင္ အခ်ိန္၌ပင္ က႑က ျမင္းကို ကုန္းႏွီးတင္ေစၿပီးလွ်င္ ဆႏၷႏွင့္အတူ ျမင္းစီးလ်က္ ထြက္ခဲ့၏။ တညခ်င္းျဖင့္ပင္ တိုင္းျပည္သံုးခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ယူဇနာသံုးဆယ္ေဝးေသာ အေနာမာျမစ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။

အေနာမာ ျမစ္ကမ္း၌ ဘုရားေလာင္းသည္ ဆံေတာ္ကို သန္လ်က္ျဖင့္ ရိတ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာႀကီး လွဴဒါန္းေသာ ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို ခံယူ၍ သကၤန္းကို ဝတ္ကာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ရဟန္းအသြင္ကို ယူလိုက္၏။

ထို႔ေနာက္ ဖြားဘက္ေတာ္ ဆႏၷ အမတ္ႏွင့္ က႑က ျမင္းကို ျပန္လႊတ္ၿပီးလွ်င္ မလွမ္းမကမ္းရွိ အႏုပိယ သရက္ေတာသို႔သြား၍ ထိုသရက္ေတာ၌ ၇ ရက္မွ် ပဗၺဇၨသုခ = ရဟန္း ခ်မ္းသာ ကို ခံစားလ်က္ေန၏။

ဗိမၺိသာရကို ကတိေပးျခင္း    
ထို႔ေနာက္ ဘူမိနတ္သန္ တရားရမည့္ ေနရာမွန္ကိုရွာယင္း ခရီးဆက္ခဲ့ရာ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕အနီး ေရာက္လွ်င္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ၿပီးေနာက္ ပ႑ဝ ေတာင္ေျခ၌ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေလ၏။ ထူးျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ ဗိမၺိသာရာဘုရင္လိုက္လာၿပီးလွ်င္ ထီးနန္းကို လႊဲအပ္ေသာအခါ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳကဘုရားအျဖစ္ရေရးအတြက္ ေတာထြက္ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၿပီးလွ်င္      ျငင္းပယ္လိုက္၏။ ဗိမၺိသာရက ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ သူ႔ထံသို႔ ေရွးဦးစြာ ႂကြလာဖို႔ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ႂကြလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ကတိေပးၿပီးလွ်င္ ခရီးဆက္ခဲ့၏။

ဆရာရေသ့ ႏွစ္ပါး    
ခရီး တေနရာတြင္ ကာလာမ အမ်ိဳးအႏြယ္ဝင္ အာဠာရ ရေသ့ႀကီးကို ေတြ႔၍ သူ႔ထံတြင္ နည္းခံ က်င့္ႀကံရာ ဈာန္ ၇ ပါးကိုရလွ်င္ ဆရာရေသ့ႀကီးက သူ ဤမွ်သာ သိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ လိုအပ္ေသာတရားမရေသး၍ ထြက္ခဲ့၏။ ရာမ၏ သား ဥဒက ရေသ့ႀကီးထံနန္းခံ၍ က်င့္ႀကံျပန္ရာ ဈာန္သမာပတ္ ၈ ပါးအထိ ခ်က္ခ်င္းရေလ၏။ ဥဒက ရေသ့လည္း ထိုထက္ပို၍ မသိသျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ျပန္၏။

ဒုကၠရစရိယာ အက်င့္မွား    
သိဒၶတၳသည္ ဥဒက ထံမွ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဥ႐ုေဝလ ေတာသို႔ေရာက္လွ်င္ ေတာ၏ သာယာပံု၊ ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိပံုကို ႏွစ္သက္သေဘာက်၍ မိမိ ၾကားဖူး သိဖူးထားေသာ က်င့္နည္းႀကံနည္း ဟူသမွ်ကို ဤေတာ၌ အျပင္းအထန္ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ေတာ့၏။

ကပၸိလဝက္မွ ေကာ႑ည ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရေသ့ငါးပါးသည္လည္း သိဒၶတၳ ေတာထြက္ရာသို႔ လိုက္လာၾကရာ ဥ႐ုေဝလ၌ သိဒၶတၳကို မီ၍ ဘုရားေလာင္း လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားထုတ္ႏိုင္ရန္ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ျပဳလ်က္ ေနၾက၏။

သိဒၶတၳ သည္ အစာကို တျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့၍ က်င့္ရာမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ အစာ ျဖတ္လ်က္ က်င့္၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အပၸာဏကဈာန္ ေခၚသည့္ ထြက္သက္ဝင္သက္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းထားေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာ ႀကီးမား ျပင္းထန္လွေသာ ေဝဒနာကို ခံစားရသျဖင့္ ခံႏိုင္အား မရွိေသာ ခႏၲာကိုယ္သည္ စႀကႍဦး၌ သတိေမ့ကာ လဲေနေတာ့၏။

မွ်တ႐ံုမွ် ျပန္၍ ဘုဥ္းေပး၏
ဤနည္းအတိုင္း ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး သာမာန္လူတို႔ စိတ္ကူးမွ် မထည့္ဝံ့ေသာ ဝီရိယ စြမ္းအားျဖင့္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ က်င့္ေသာ္လည္း ဘုရားျဖစ္ႏိုင္ရန္ ဉာဏ္အရိပ္အေရာင္ ကိုေသာ္မွလည္း မေတြ႔ရပဲ ကိုယ္ပင္ပန္း ဆင္းရဲ႐ံုမွ်သာ ျဖစ္၍ အက်င့္မွား ျဖစ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းခံထြက္ကာ အစာအာဟာရကို မွ်တ႐ံုမွ် ျပန္၍ ဘုဥ္းေပး၏။

အလုပ္အေကၽြး ရေသ့ငါးပါးတို႔သည္ ဘုရားေလာင္း အစာအာဟာရကို ျပန္လည္ မွီဝဲေသာအခါ သိဒၶတၳ ဝီရိယကို ေလွ်ာ့လိုက္၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆလ်က္ ဘုရားေလာင္းထံမွ ထြက္ခြာသြားၾက ၿပီးလွ်င္ ၁၈ ယူဇနာ ေဝးေသာ ဣသိပတန ေခၚသည့္ ေဘးမဲ့ေတာသို႔ သြား၍ ေနၾက၏။

ပလႅင္ကို ရေလ၏   
ဘုရားေလာင္းသည္ ျမစ္ကမ္းေပၚသို႔တက္ၿပီးလွ်င္ ေတာလံုးေဝေအာင္ ပြင့္ေနေသာ အင္ၾကင္းေတာသို႔ ဝင္ကာ ေန႔သန္႔စင္လ်က္ ေနေလ၏။ ညေနခ်မ္း ေရာက္ေသာအခါ ေနရဥၨရာ ျမစ္ကို ျဖတ္၍ အေနာက္ဘက္ကမ္းသို႔ ကူးၿပီးလွ်င္ ဂယာသီသ ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ေတာအုပ္ၫို႔ၫို႔ရွိရာသို႔ ၾကြသြား၏။ ေတာအုပ္ အဝင္တြင္ ျမက္ရိတ္ပုဏၰား ေသာတၱိယ က ျမက္ရွစ္ဆုပ္ လွဴသည္ကို ခံယူၿပီးလွ်င္ အရိပ္ေကာင္းေသာ ေညာင္ဗုဒၶေဟ ပင္ ေအာက္၌ ပင္စည္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ျဖန္႔ခင္းလိုက္ရာ သက္ သက္သာသာ ထိုင္စရာ ပလႅင္ကို ရေလ၏။

ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလ၏  
ဘုရားေလာင္းသည္ ညေနေစာင္းတြင္ ေညာင္ဗုဒၶေဟ ပင္၏ ေအာက္၌ ခင္းထားအပ္ ေသာ ပလႅင္ထက္ဝယ္ ပင္စည္ကို ေက်ာေပးလ်က္ အေရွ႕ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူ၍ ထက္ဝယ္ဖြ႔ဲေခြ ထိုင္ေတာ္မူ ၿပီးလွ်င္ " ဘုရား မျဖစ္သမွ် ဤေနရာမွ မထ " ဟု ဓိ႒ာန္ေတာ္မူ၏။ ထိုေန႔ကား - ကဆုန္လျပည့္ေန႔တည္း။

ထို႔ေနာက္ သူဖြားၿပီး၍ မၾကာမီပင္ သူ႔ ခမည္းေတာ္ လယ္ထြန္မဂၤလာပြဲ က်င္းပေနစဥ္က သေျပရိပ္တြင္ သူ ဝင္စားခဲ့ေသာ အာနာပါနဈာန္ကို သတိရ၍ ထို ဈာန္ကိုပင္ အေျခခံလ်က္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေလ၏။ ေနမဝင္မီ လာ၍ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ မာရ္နတ္ ၏ ရန္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၏။

ညဥ့္ဦးယံတြင္ ေရွးေရွးဘဝမ်ား၌ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္မ်ားကို ျပန္၍ သိေသာ ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္၊ သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္မ်က္စိကဲ့သို႔ ျမင္ႏိုင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊ မိုးေသာက္ယံ၌ ကိေလသာ အာသေဝါတရား တို႔ကို အႀကြင္းမဲ့ ကုန္ခမ္းေစေသာ အာသဝကၡယဉာဏ္ ႏွင့္ သဗၺညဳတဉာဏ္ ကို ရေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ (ဘီစီ ၅၈၈) သက္ေတာ္ ၃၅ နွစ္အရြယ္မွ်သာ ရွိေသး၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ပထမသတၱာဟ၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြထားေသာ ပလႅင္ကို ေျဖေတာ္မမူပဲ ဝိမုတၱိသုခ = ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ဘုရားျဖစ္ရာ ပလႅင္ေတာ္မွာပင္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ခံစားေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသတၱာဟ၌ ပလႅင္ေတာ္မွ ထ၍ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေျမာက္ အရပ္၌ ရပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေဗာဓိပင္ ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို မမွိတ္ေသာ မ်က္လံုးေတာ္ျဖင့္ ၾကည့္ေတာ္မူလ်က္ " ဤ ပလႅင္ထက္၌ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ကို ရေပသည္ " ဟု ဆင္ျခင္ေတာ္မူလ်က္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး စံေနေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ တတိယသတၱာဟ၌ ရပ္ေတာ္မူရာအရပ္ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္၏ အၾကားတြင္ လူးလာတံု႔ေခါက္ စႀကႍေလွ်ာက္ေတာ္မူလ်က္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး စံေနေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ စတုတၳသတၱာဟ၌ ေဗာဓိပင္၏ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္တြင္ နတ္တို႔ ဖန္ဆင္းထားေသာ ရတနာဃရ ေရႊအိမ္ေတာ္၌ ဝိနည္း၊ သုတၱန္၊ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ ၃ ပံုတို႔တြင္ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ကို အထူးထား၍ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူလ်က္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး စံေနေတာ္မူ၏။ ယင္းသို႔ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေတာ္မူစဥ္ ကိုယ္ေတာ္မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္တို႔ ကြန္႔ျမဴး စံပယ္ေတာ္မူၾကေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ပဥၥမသတၱာဟတြင္ ေဗာဓိပင္၏ အေ႐ွ႕အရပ္၌ ရွိေသာ ဆိတ္ေက်ာင္း ေညာင္ပင္(= အဇပါလ) ရွိရာသို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ ထို ေညာင္ပင္ရင္း၌ တရားေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ သံုးသပ္လ်က္ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး စံေနေတာ္မူ၏။

ယင္းသို႔ စံေနစဥ္တြင္ တဏွာ၊ အရတိ၊ ရဂါ ဟူေသာ မာရ္နတ္၏ သမီးသံုးေယာက္တို႔သည္ ဖခင္ႀကီး မာရ္နတ္စိတ္ခ်မ္းသာ ရေစရန္ စစ္ကူေပးသည့္ အေနျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအနီးသို႔ လာေရာက္၍ ပရိယာယ္ မာယာ အျဖာျဖာတို႔ျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသာ္လည္း ကိေလသာခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေလၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားမွာမူ မ်က္လံုးေတာ္ကိုမွ် ဖြင့္ၾကည့္ေတာ္မမူပဲ ဝိေဝက သုခကို ခံစားၿမဲ ခံစားလ်က္သာ ေနေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ဆ႒မသတၱာဟ ၌ ေဗာဓိပင္၏ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ရွိ က်ည္းပင္ရင္း (= မုစလိႏၵ) သို႔ ႀကြေတာ္မူ၍ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဝိမုတၱိသုခကို ခံစားေတာ္မူ၏။ မုစလိႏၵ နဂါးမင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို အေအး အပူတို႔ မႏွိပ္စက္ေစျခင္းငွာ မိမိကိုယ္ကို ခုနစ္ေခြ ေခြ၍ ပါးပ်ဥ္းျဖင့္ မိုးကာလ်က္ ေပး၏။

ထို႔ေနာက္ သတၱမသတၱာဟ၌ ေဗာဓိပင္၏ ေတာင္အရပ္ရွိ လင္းလြန္းပင္ (= ရာဇာယတန) သို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ လင္းလြန္းပင္ရင္း၌ ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ဝိမုတၱိသုခကို ခံစားေတာ္မူလ်က္ စံေနေတာ္မူ၏။

ယင္းသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခုနစ္ရက္ ခုနစ္လီ = ၄၉ ရက္ပတ္လံုး ဆြမ္း အာဟာရကို ဘုဥ္းေပး မွ်တေတာ္မမူပဲ ေဗာဓိပင္၏ အနီးတဝိုက္၌ ဝိမုတၱိသုခ = ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ခံစားလ်က္ စံေနေတာ္မူ၏။

အစဆံုး သရဏဂံု တည္သူ တပုႆ     ႏွင့္ ဘလႅိက    
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱမသတၱာဟ၌ လင္းလြန္းပင္ရင္းဝယ္ စံေနေတာ္မူစဥ္ ဥကၠလာနယ္မွ ကုန္ေရာင္းလာၾကေသာ တပုႆ     ႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ ညီေနာင္တုိ႔ ေရာက္လာၾကၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအား ပ်ားဆုပ္မုန္႔ႏွင့္ မုန္႔ၾကြက္က်စ္ တို႔ကို လွဴဒါန္းၾကသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အႏုေမာဒနာတရား ေဟာၾကားေသာအခါ ဘုရားႏွင့္တရား သရဏဂံု ႏွစ္ပါး ကို ယံုၾကည္ ဆည္းကပ္ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္၌ သံဃာရတနာ မေပၚေပါက္ေသးေပ။

ဤ ကုန္သည္ ညီေနာင္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပထမဆံုးသာဝကမ်ားလည္းျဖစ္၊ သရဏဂံုႏွစ္ပါး အစဆံုး တည္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾက၏။

ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔က အၿမဲကိုးကြယ္ဖို႔ရာ ပူေဇာ္ဖြယ္တခုခု ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကေသာ အခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဆံေတာ္ကို လက္ျဖင့္သပ္၍ လက္တြင္ ပါလာေသာ ဆံေတာ္ဓာတ္တို႔ကိို ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူလိုက္၏။ ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔သည္ ဥကၠလာသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ထို ဆံေတာ္တို႔ကို ဌာပနာ၍ ေစတီ တည္ထားၾက၏။
(ဤ ကုန္သည္ ညီေနာင္တို႔၏ ဥကၠလာ နယ္ကိုပင္ ဥကၠလာပ ဟု ေခၚေသာ ဒဂုန္ၿမိဳ႕(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံ)  ျဖစ္၏။ ယခု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ ကို ထိုစဥ္က တပုႆ     ႏွင့္ ဘလႅိက ညီေနာင္တို႔ တည္ထား၍ ဆံေတာ္မ်ား ဌာပနာထားခဲ့ၾက၏။)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ သတၱာဟ၌ လင္းလြန္းပင္ရင္းဝယ္ စံေနေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဆိတ္ေက်ာင္း ေညာင္ပင္သို႔ တဖန္ ၾကြေတာ္မူ၍ သီတင္းသံုးေတာ္မူ၏။ ဤေနရာ၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ မည္သူ႔အား အစဦး တရားေဟာသင့္သနည္းဟု ဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ ဆရာရေသ့ႀကီး ႏွစ္ပါးျဖစ္ၾကေသာ အာဠာရ ႏွင့္ ဥဒက တို႔ ကြယ္လြန္ၿပီကို သိရ၍ ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါးတို႔အား တရားေဟာရန္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာ အခါ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ (ေဘးမဲ့ေတာ) ၌ သီတင္းသံုးေနၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏။

တရားဦး-ဓမၼစၾကာတရား   
သို႔ျဖင့္ ဝါဆိုလဆန္း ၁၄ ရက္ေန႔ ညဥ့္အထိ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ အနီး၌ စံေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဝါဆို လျပည့္ေန႔၌ မိဂဒါဝုန္သို႔ ဦးတည္လ်က္ ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ လမ္းခရီးတြင္ ဥပက တကၠဒြန္း ႏွင့္ ေတြ႕၍ မိမိ အမည္ ဇိန ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။

မိဂဒါဝုန္ ေတာတြင္ ထို ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ ည၌ ပဥၥဝဂၢီ ငါးဦးဟု ေခၚေသာ ရေသ့ ငါးဦးအား ဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူရာ ေကာ႑ည ရေသ့ ေသာတာပတၱိ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ကို ရ၍ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။ က်န္ ရေသ့မ်ား တရားကို ဆက္လက္ အားထုတ္ၾကရာ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔၌ အရွင္ ဝပၸ၊ ၂ ရက္ေန႔၌ အရွင္ ဘဒၵိယ၊ ၃ ရက္ေန႔၌ အရွင္ မဟာနာမ္၊ ၄ ရက္ေန႔၌ အရွင္ အႆ     ဇိ တို႔ အသီးသီး ေသာတာပန္ ျဖစ္ၾက၏။

ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ေန႔၌ အနတၱ လကၡဏသုတ္ ေဒသနာကို ေဟာေတာ္မူရာ ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါးလံုး ရဟႏၲာျဖစ္ၾက၏။

သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္း     
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပထမဝါ၌ မိဂဒါဝုန္ ေတာတြင္ပင္ ဝါဆိုေတာ္မူ၏။ နာလက ရေသ့အား ေမာေနယ် အက်င့္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ သေဌးသား ယသကို လည္းေကာင္း၊ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း ၅၄ ေယာက္တို႔ကို လည္းေကာင္း တရားရေစကာ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။ ယသ ၏ မိဘမ်ားႏွင့္ ဇနီးေဟာင္းတို႔ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၾက၏။

ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ပဝါရဏာ ျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေျခာက္က်ိပ္ေသာ တပည့္ ရဟႏၲာတို႔ကို ေနရာျဖန္႔၍ သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္သံုးက်ိပ္    
ဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္မွာမူ တပါးတည္း ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ ၾကြေတာ္မူ၏။ လမ္းခရီး အၾကား၌ တပၸာသိက ေတာအုပ္အတြင္း သစ္ပင္ တပင္ေအာက္၌ ေခတၱ နားေနေတာ္မူစဥ္ ဘဒၵဝဂၢီ ညီေနာင္ သံုးက်ိပ္တို႔ မိန္းမ တေယာက္ကို လုိက္ရွာရာမွ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ႕၍ တရားနာရသျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္မ်ား ျဖစ္ၾကကာ ရဟန္းျပဳၾက၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဒၵဝဂၢီ ရဟန္း သံုးက်ိပ္တို႔ကိုလည္း အရပ္ေဒသ အႏွ႔ံအျပားသို႔ သာသနာျပဳ ေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ရွင္ေတာ္ဘုရား တပါးတည္း ဥ႐ုေဝလသို႔ ခရီးဆက္ေတာ္မူ၏။

ကႆ    ပ ညီေနာင္သံုးပါး    
ဥ႐ုေဝလ ေတာ၌ သံုးလမွ် သီတင္းသံုးလ်က္ ဥ႐ုေဝလ ရေသ့၏ မီးတင္းကုတ္ထဲမွ နဂါးဆိုးႀကီးကို တန္ခိုးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဥ႐ုေဝလကႆ     ပ၊ နဒီကႆ     ပ၊ ဂယာကႆ     ပ    ရေသ့ညီေနာင္ သံုးဦးတို႔ႏွင့္အတူ သူတို႔၏ တပည့္ တေထာင္ကိုပါ အယူမွားမ်ားကုိ စြန္႔ေစ၍ ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။ ထို ရဟန္းတေထာင္တို႔ကို ဂယာသီသ ၌ အာဒိတၱပရိယာယ ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကားေသာအခါ အားလံုး ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားၾက၏။

ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ၾကြေတာ္မူျခင္း    
ဗိမၺိသာရ ဘုရင္အားေပးခဲ့သည့္ ကတိအတိုင္း ျပာသို လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔၌ ထိုရဟန္းေတာ္ တေထာင္ ၿခံရံလ်က္ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ အၿမိဳက္တရား ေဟာၾကားေတာ္ မူရာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာၾကားရေသာ ဗိမၺိသာရ မင္းႏွင့္ တကြ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား အမ်ားအျပား တရားရၾက၏။ ဗိမၺိသာရဘုရင္က သူ၏ ဝါးေတာဥယ်ာဥ္ အတြင္း၌ ေက်ာင္းေဆာက္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို လႉဒါန္း၏။ ေဝဠဳဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ဟု ထင္ရွား၏။

ဥပတိႆ     ႏွင့္ ေကာလိတ    
ထို အခ်ိန္တြင္ အမွန္တရားကို ရွာေနၾကေသာ ဥပတိႆ     ႏွင့္ ေကာလိတ သူငယ္ခ်င္း ပရိဗိုဇ္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ သိဥၥည္းဆရာႀကီး အထံ၌ တပည့္ခံလ်က္ ရွိၾက၏။ တေန႔တြင္ ပဥၥဝဂၢီတပါးျဖစ္ေသာ အရွင္ အႆ     ဇိ ရဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္း ဆြမ္းခံၾကြရာ ဥပတိႆ    က ျမင္၍ ၾကည္ၫိုသျဖင့္ တပည့္ခံကာ တရားေမးျမန္းရာ ေၾကာင္းက်ိဳး နိယာမ သေဘာ ဘုရားေဟာသည္ကို အရွင္အႆ     ဇိက ျပန္လည္ ေဟာျပလိုက္၏။ 

ဥပတိႆ     တရားသေဘာေပါက္ကာ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြား၍ သိဥၥည္းႀကီး ၏ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါသူငယ္ခ်င္း ေကာလိတကို ျပန္ေဟာျပရာ ေကာလိတလည္း
ေသာတာပန္ ျဖစ္သြား၏။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦးစလံုး တပည့္ ငါးရာကိုပါ ေခၚ၍ သိဥၥည္း၏ အရာမ္မွ ထြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ တပို႔တြဲလဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ ထံေမွာက္သို႔ ေရာက္လာၾကကာ ရဟန္း အျဖစ္ေတာင္းသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းျပဳေပးေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူေသအခါ သူတို႔၏တပည့္ငါးရာမွာ ရဟႏၲာ ျဖစ္သည္အထိ တရား သိသြားၾက၏။

အရွင္ သာရိပုတၱရာ
အရွင္ဥပတိႆ     သည္ တပို႔တြဲ လျပည့္ေန႔တြင္ ဂိဇၩကုဋ္ ေတာင္ ဝက္တူး လိုဏ္ေခါင္း၌ ျမတ္စြာဘုရား ဒီဃနခ ပရိဗိုဇ္ (အရွင္ဥပတိႆ     ၏တူ) အား ေဟာၾကားေသာ ဒီဃနခသုတ္ေတာ္ကို နာၾကားရ၍ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြား၏။ ဒီဃနခကား ေသာတာပန္ တည္သြား၏။ ဤ အရွင္ ဥပတိႆကား ေနာင္အခါတြင္ အရွင္ သာရိပုတၱရာဟု ထင္ရွားလာေသာ လက္ယာေတာ္ရံ အဂၢသာဝက အရွင္ျမတ္ႀကီးပင္ ျဖစ္၏။

အရွင္ေမာဂၢလႅာန္    
အရွင္ ေကာလိတ မွာမူ ကလႅဝါဠပုတၱ ရြာကို အမွီျပဳ၍ တရားဆက္လက္ အားထုတ္ရာ စႀကႍအေလွ်ာက္ မ်ားသြား၍ ပင္ပန္းသျဖင့္ အိပ္ငိုက္ေနသည္ကို ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား သိေတာ္မူ၍ ပစလာယမာနသုတ္ေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသျဖင့္ တပို႔တြဲလဆန္း ၈ ရက္ေန႔၌ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဤ အရွင္ေကာလိတကား လက္ဝဲေတာ္ရံ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ ပင္တည္း။

ခမည္းေတာ္က အပင့္လႊတ္ျခင္း     
ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ ကပၸိလဝတ္ျပည့္ရွင္ သုေဒၶါဒန ဘုရင္ႀကီးသည္ သားဘုရား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္တြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ၾကားရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ခ်ိန္မွ စ၍ အမတ္တေယာက္လွ်င္ အေျခြအရံ တေထာင္စီ ၿခံရံေစ၍ သားေတာ္ ဘုရားကို ပင့္ရန္ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ေစလႊတ္ရာ ကိုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ လႊတ္ေသာ္လည္း တဦးတေယာက္မွ် ျပန္မလာသျဖင့္ မည္သည့္ သတင္းမွ်မရရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ ထို အမတ္မ်ားႏွင့္ အေျခြအရံကိုးေထာင္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို နာၾကားရ၍ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္သြားၾကေသာေၾကာင့္ပင္။

ရွင္ကာဠဳဒါယီ     
ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဖြားဘက္ေတာ္ ကစားေဖာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာဠဳဒါယီ အမတ္ကို ေရွးနည္းအတိုင္း ေစလႊတ္ျပန္၏။ ကာဠဳဒါယီ အမတ္ႀကီးႏွင့္ အေျခြအရံ တေထာင္လည္း ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားၾကျပန္၏။

သို႔ေသာ္ အရွင္ကာဠဳဒါယီသည္ မင္းႀကီးကို ဝန္ခံခဲ့သည့္ အတိုင္း တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရား အထံသို႔သြား၍ ေဆာင္းကုန္ ေႏြကူး တေပါင္းလ ရာသီထူး၏ မပူမေအး ျဖစ္၍ သာယာပံု၊ သစ္ပင္မ်ား ရြက္ညြန္႔ေတြ ထြက္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ႐ႈမၿငီး သာယာပံု၊ ရာသီႏွင့္ ေတာေတာင္သာယာလွသျဖင့္ သားေကာင္မ်ား၊ ေက်းငွက္မ်ားလည္း သာသာယာယာ တြန္က်ဴးလ်က္ ျမဴးတူး ရႊင္ေပ်ာ္ၾကပံု အစံုစံုတို႔ကို ေဖာ္ျပလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ကပၸိလဝတ္ ျပည္သို႔ၾကြရန္ အေရးကို ေတာေတာင္ဘြဲ႕ ပါဠိကဗ်ာ ဂါထာေပါင္းေျခာက္ဆယ္ကို သီကံုး ရြတ္ဆိုကာ ေတာေတာင္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီး ေရျခယ္သည့္ႏွယ္ အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားက ၾကြေတာ္မူရန္ သေဘာတူေသာအခါ ႏွစ္လႏွင့္ ကပၸိလဝတ္ျပည္သို႔ အေရာက္ ပင့္ေဆာင္ေလ၏။

ကပၸိလဝတ္၌ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း     
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပၸိလဝတ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပထမေန႔၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပ၍ ေဆြမ်ိဳးတို႔၏ အပူေဇာ္ကို ခံေတာ္မူ၏။ ဒုတိယေန႔၌ ကပၸိလဝတ္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံၾကြရာမွ ခမည္းေတာ္ မင္းႀကီးကို တရားေဟာရာ သကဒါဂါမ္ ျဖစ္သြား၏။ (ေနာင္တြင္ ထီးျဖဴေအာက္၌ပင္ ရဟႏၲာျဖစ္သြား၏။) တတိယေန႔တြင္ ညီေတာ္ နႏၵမင္းသားကို ရဟန္းျပဳေပး၏။ သတၱမေန႔တြင္ သားေတာ္ ရာဟုလာ ၇ ႏွစ္သားကေလးက မယ္ေတာ္၏ သင္ၾကားေပးခ်က္အရ ဘုရားရွင္ထံ အေမြေတာင္းေသာအခါ ေက်ာင္းေတာ္
သို႔ ေခၚခဲ့ၿပီးလွ်င္ အရွင္ သာရိပုတၱရာထံ အပ္ႏွံကာ သရဏဂံု ေပး၍ ရွင္သာမေဏျပဳေပးေစ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ပင္ ျပန္ၾကြေတာ္မူ၏။

ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္း ခြင့္ျပဳျခင္း     
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္၌ ဒုတိယဝါ ဆိုေတာ္မူ၏။ ရာဇၿဂိဳဟ္ သူေဌးသည္ သံဃာေတာ္မ်ား ခ်ံဳႀကိဳခ်ံဳၾကား သစ္ပင္မ်ားေအာက္မွာ ေနၾကသည္ကို မၾကည့္ရက္ႏိုင္သျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ တဆင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေက်ာင္း ခြင့္ျပဳဖို႔ ေလွ်ာက္ထားရာ ဘုရားရွင္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ သျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္း၏။

အနာထပိဏ္၏ သဒၶါတရား    
ဝါကၽြတ္ေသာအခါ ရာဇၿဂိဳဟ္သေဌး၏ အေဆြေတာ္ သာဝတၳိျပည္မွ အနာထပိဏ္ သေဌးႀကီးသည္ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥျဖင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ေရာက္လာ၏။ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ သီတဝန ေတာေက်ာင္းသို႔သြား၍ ဖူးေျမႇာ္ကာ တရားနာရသျဖင့္ ေသာတာပန္ ျဖစ္သြား၏။

အနာထပိဏ္သေဌးသည္ ေနာက္တေန႔တြင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ 
ျမတ္စြာဘုရားကို ရာဇၿဂိဳဟ္ သေဌး၏ အိမ္၌ပင္ ဆြမ္း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္း၏။ သာဝတၳိသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေငြအေျမာက္အျမား အကုန္ခံကာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပင့္၍ လွဴဒါန္းလိုက္၏။

ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူေလ၏
ထို အခ်ိန္မွ စ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္၌သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သီတင္းသံုးလ်က္ သက္ေတာ္ ရွစ္ဆယ္အထိ သတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲၿငိမ္းေရး ခ်မ္းသာေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ကုသိနာ႐ံု ျပည္ မလႅာမင္း တို႔၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္အတြင္းဝယ္ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ ျပည့္ေသာႏွစ္ (ဘီစီ ၅၄၃) မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္ညတြင္ ႐ုပ္နာမ္ခပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ျပတ္ၿငိမ္း၍ ပရိနိဗၺာန္ ဝင္စံေတာ္မူေလ၏။

သံုးလူ့သခင္ သဗၺညဳ ျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားရွင္သည္ ဘီစီ ၅၈၈ မွ ဘီစီ ၅၄၃ အထိ (၄၅) ဝါ ကာလပတ္လံုး ေဝေနယ်သတၱဝါတို့အား မဂၤလာတရား ၃၈-ပါးူ၊ သစၥာေလးပါးူ၊ မဂၢင္ (၈) ပါး စသည့္ တ‌ရားတို့ကို ေဟာျပေတာ္မူ ကာ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ နွင့္ သတၱဝါတို့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ၄၅-ဝါ ကာလပတ္လံုး သတၱဝါတို့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မနားမေနေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ယခု ဆိုလွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၅၇ နွစ္ ရွိသြားေပၿပီ။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူျပီးေနာက္ ပထမအၾကိမ္ သဂၤါယနာ တင္ျပီး သည္႕ အခ်ိန္မွ စတင္ ေရတြက္သည္႕ ခုနွစ္ ကို သာသနာနွစ္ ဟု မည္ပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာ သည္ ယခု ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၂ (၀၁၄ + ဘီစီ ၅၄၃= ၂၆၀၂ ) ရွိေပၿပီ။ (သာသနာနွစ္ ၂၅၅၇+၄၅-ဝါ= ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၂)

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ အစဥ္အလာအရ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္မွာ သာသနာ ႏွစ္ ၂၅၀၀-ျပည့္တယ္လို႔ လက္ခံထားပါသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူတဲ့ ႏွစ္ကို သာသနာသကၠရာဇ္ ၁-ခုႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး စတင္ ေရတြက္လာခဲ့ၾကတာပါ။ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူတဲ့ႏွစ္က ဘီစီ ၅၄၃-ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ေတာ္ ၈၀ နဲ႔ ျပန္တြက္ရင္ ဖြားေတာ္မူႏွစ္ က ဘီစီ ၆၂၃ ျဖစ္ပါသည္။

ေဂါတမ ဗုဒၶ ေဟာျကားေတာ္မူခဲ့ေသာ မဂၤလာတရား ၃၈-ပါး ၊ အာနာပါန တရားရႈမွတ္ျခင္း ၊ ဝိပႆ     နာ  က်င့္စဉ္၊ စာရိတၱက်င့္ဝတ္၊ ျမတ္ေသာအက်င့္သီလ၊ ေမတၱာ၊ ေမတၱာ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းျခင္း၊ ေဗာဇၩင္ ၇ ပါး၊ သတိပဌာန္ (၄) ပါး၊ ခ်စ္ခင္ျကင္နာျခင္း၊ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ ၈ ပါး၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံျခင္း…. စသည့္ တ‌ရားတို့သည္ ကမၻာ့အမွန္တရားဦးေဆာင္ပညာအျဖစ္ ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ ေက်ာ္ၾကားလွသည္။

A Short History of Lord Buddha
(BC 623- BC 543)

သုေမဓာပညာရွိသည္ မိဘႏွစ္ပါးကြယ္လြန္ေသာအခါ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာတို႕ကိုရရွိသျဖင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးတဦးျဖစ္၍လာေလသည္။ သုေမဓာပညာရွိသည္ငါ၏မိဘတို႕ကား စည္းစိမ္ဥစၥာ မ်ားစြာတို႕ကို ရွာေဖြ စုေဆာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယူမသြားႏိုင္ခဲ႕ေခ်၊ ထို စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕ကို ငါ့ေနာက္သို႕ပါေအာင္ မည္သို႕ ယူေဆာင္သြားရပါမည္နည္း ဟုဆင္ျခင္မိကာ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႕ကို စြန္႕ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းကာ ေတာထြက္၍ ရေသ့ရဟန္းအသြင္ျဖင့္ ေနေလ၏။ ထိုသို႕ သူေတာ္စင္တို႕ေနထိုင္ရာ ေတာအုပ္ၾကီးထဲတြင္ေနလ်က္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္ခဲ့ရာ စ်ာန္အဘိညာဏ္မ်ားရရွိကာ ေနာင္ေသာအခါတြင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့ဟူ၍ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေလသည္။
SUMEDHA , the wise man inherited a vast fortune his parents who left them upon their deaths. Realising the unsatisfactoriness he gave away his fortune and became an ascetic in the forest. He soon gained mastery in mediation and was well-know for his supernormal powers.

တစ္ေန႔ေသာအခါ ရာမၼာ၀တီျမိဳ႕သို႕ ဒီပကၤရာဘုရားျမတ္စြာ ၾကြလာမည့္လမ္းမၾကီးကို မြန္းမံျပဳျပင္ေနၾကသူမ်ားတြင္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္လည္းပါ၀င္ေလ၏။ ထိုသို႕ျပင္ဆင္ေနခိုက္မွာပင္ ဘုရားရွင္ၾကြလာေတာ္မူသျဖင့္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ မျပီးေသးေသာလမ္းတေနရာမွာ ၀မ္းလ်ားေမွာက္၍ တံတားသဖြယ္ခင္းေပးကာ ဘုရားရွင္အား ရႊံ႕ညြန္မထိမေပေအာင္ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွ နင္းၾကြရန္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ အနီးတြင္ သုမိတၱာ အမည္ရွိသတို႕သမီးငယ္သည္လည္း ၾကာပန္းရွစ္ခိုင္ကို ကိုင္လ်က္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးေမွ်ာ္ရန္ ေစာင့္၍ေနေလ၏။ သူမ၏ လက္ထဲမွ ၾကာပန္းငါးခိုင္ကို ခြဲ၍ ရွင္ရေသ့အား ေပးလွဴေလေသာ္ သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ထိုၾကာငါးခိုင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္အားပူေဇာ္ယင္း …. အကၽြန္ဳပ္ သည္ ဤဘုရားရွင္ကဲ႕သို႕ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ရပါလို၏ .. ဟု အဓိဌာန္ျပဳေလ၏။ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားက ရေသ့ျမတ္သုေမဓာသည္ ေနာင္အခါ၌ ေဂါတမဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ ပြင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဤ သုမိတၱာသတို႕သမီးငယ္ကား ရေသ့ျမတ္၏ ပါရမီျဖည့္ဘက္ ျဖစ္လိမ့္မည္…. ဟု ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႕ၾကားေတာ္မူေလသည္။

When ascetic Sumedha knew of the coming of Dipankara Buddha to the city of Rammavati, he took part in preparing the road for the Buddha. He was still repairing it when the Buddha arrived but he was determined to complete it by prostrating himself into the muddy hollow, in fulfilment of his vow to become a Buddha. Beside him was a young lady named Sumitta bearing eight stalks of lotus flowers. She gave the Ascetic five stalks and kept for herself three stalks for her own aspiration.

When the Buddha Dipankara saw this, He omnisciently declared the Ascetic Sumedha a future Buddha. While He stated that the asspiring young lady Sumitta would be his constant compaion and helpmate.


နတ္ျဗာဟၼာအေပါင္းတို႕သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ နတ္စည္းစိမ္ကုိခံစားေနေသာ ေသတေကတု ဘုရားေလာင္းနတ္သားအား အေလာင္းမင္း ဘုရားျဖစ္အံ့ေသာ အခါတိုင္ျပီ၊ လူ႕ျပည္သို႕ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ…. ဟု ေတာင္းပန္ၾကေလ၏။ ထိုအခါ ဘုရားေလာင္းနတ္သားသည္ လူ႕ျပည္ဆင္း၍ သေႏၶယူခါနီး၌ သေႏၶယူရန္အတြက္ ေလ်ာ္ မေလ်ာ္ကို ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ ေရွးဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔
နည္းတူ  ၾကည့္ျခင္းငါးပါးကို  ၾကည့္ေတာ္မူျပီး၍ ထိုနတ္ျဗာဟၼာတို႕၏ ေတာင္းပန္မႈကို လက္ခံေတာ္မူ
ေလ၏။

ၾကည့္ျခင္းၾကီးငါးပါးဟူသည္……
၁။ တက္ကပ္ဆုတ္ကပ္ ကာလ ႏွစ္ပါးတို႕တြင္ ဆုတ္ကပ္ကာလသက္တမ္းကို ၾကည့္ျခင္း
၂။ ကၽြန္းၾကီးေလးကၽြန္းအနက္ ဇမၺဴဒီပေခၚ ေတာင္ကၽြန္းကို ၾကည့္ေတာ္မူျခင္း
၃။ ေတာင္ကၽြန္း၏ အလည္ေဒသ ဗဟိုခ်က္ခ်ာက်ေသာ ေဗာဓိပင္ေပါက္ရာအရပ္ ကို ၾကည့္ျခင္း
၄။ အမ်ိဳးေလးပါးတြင္ ျဗာဟၼဏႏွင့္ မင္းမ်ိဳးကို သာ ၾကည့္ေတာ္မူျခင္း
၅။ ဘုရားေလာင္း ဖြားျမင္ျပီးေနာက္ ၇ ရက္သို႕ေရာက္လွ်င္ ေသဆံုးမည့္မိခင္၏ သက္တမ္းအပို္င္းအျခား ကို ၾကည့္ျခင္း

The Devas (Gods) imploring the Bodhisatta Santussita Deva (whose real name was Setaketu) in Tussita heaven to be rebrn on earth to become a Buddha. He accepted their request after viewing the Five Great Considerations (Panca Maha Vilokana) which  are – time, region, locality, clan and mother.

မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခုႏွစ္ ၀ိသာခပုဏၰမီေခၚ ကဆုန္လျပည့္ေန႕တြင္ နီေပါႏိုင္ငံ လုမၺိနီအင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္ ၌ အေလာင္းေတာ္မင္းသားေလးကို မီးရႈးသန္႕စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလ၏။ သုဒၶ၀ါသျဗဟၼာမင္းမ်ားက ဇာတဘက္ျဖင့္ ခံယူ၍ စာတုမဟာရာဇ္နတ္မင္းၾကီးမ်ားက သစ္နက္သားေမြးထည္ျဖင့္ လွမ္းယူကာ လူတို႕လက္သို႕ လွမ္းလိုက္ေလသည္။ မင္းသားေလးသည္ လူတို႕လက္မွာဆင္းလ်က္ ေျမ၌ရပ္ေတာ္မူ၍ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာကို ရႈစားေတာ္မူရာ အားလံုးေသာနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႕က အရိုအေသေပးေနၾကသည္ကို ျမင္ရသျဖင့္ ပဒုမၼာၾကာပန္းေပၚမွ ေျမာက္အရပ္သို႕ ခုနွစ္လွမ္း လွမ္းေတာ္ေတာ္မူျပီး၍..အေဂၢါဟမသိၼေလာကသ ( တေလာကလံုးမွာ ငါသာလွ်င္အျမတ္ဆံုး ) ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူေလ၏။ အေလာင္းေတာ္မင္းသားကေလး ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းကို ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၊ မိဖုရားၾကီးမဟာမာယာမိဘ ၂ပါး ႏွင့္တကြ သံုးေလာကသတၱ၀ါအမ်ားတို႕သည္ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ၾကေလသည္။

At Lumbini Park in Nepal, on Vesakha Full Moon Day, the newly born Prince walked seven steps on the lotus flowers and pointing to the North said, “AGGOHAM ASMI LOKASSA” meaning “Chief Am I in this world”.အေဂၢါဟ မသၼိေလာကႆ     Aggo ham asmi lokassa

ေဇေဌာဟ မသၼိ ေလာကႆ      Jetto ham asmi lokassa

ေသေဌာဟ မသၼိေလာကႆ      Setto ham asmi lokassa

According to Majjhima Sutta No. 123, as soon as the Bodhisatta was born, he took seven steps to the North and declared his position in the world with these words:
Aggo ham asmi lokassa --  I am the chief in the world.
Jetto ham asmi lokassa --  I am the highest in the world.
Setto ham asmi lokassa --  I am the noblest in the world.
Ayam antima jati --    This is my last birth.
Natthi dani punabbhavo -- There is no more becoming for me.

The birth of this baby Prince brought great joy to his royal parents. King Suddhodana and Queen Maha Maya as well as all beings!


သိဒၶတၳမင္းသားႏွင့္ ဘဒၵကဥၥနာမင္းသမီးတို႕၏ ဘိသိက္မဂၤလာလက္ထက္ပြဲသဘင္ကို ေရႊနန္းမေဆာင္
ၾကီးမွာ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပရန္ ခမည္းေတာ္သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးက သေဘာတူႏွစ္သက္ေတာ္မူေလ
သည္။ 

ယင္းမဂၤလာပြဲၾကီးကို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ဘြယ္ရာအေထြေထြျပည့္ႏွက္ေနသည္ ေရႊနန္းမေဆာင္ၾကီးတြင
ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာအဖံုဖံုတုိ႕ျဖင့္ စံုလင္စြာရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာ ဆင္ယင္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကေပသည္။

(မွတ္ခ်က္) ဘိသိက္မဂၤလာပြဲၾကီးအျပီးတြင္း ဘဒၵကဥၥနာမင္းသမီးကို ယေသာ္ဓရာဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္ျဖင့္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။

The marriage of Prince Siddhattha and Princess Yasodhara (whose real name was Badda-Cancana) took place at the Golden Palace which was presented by his father, King Suddhodana. It was a luxurious palace full of the comforts of life. The celebration lasted many days.

အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ေရႊနန္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေတာ္မူစဥ္ မင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႕ လွည့္လည္ေသာအခါ နတ္တို႕သည္ဖန္ဆင္း၍ျပအပ္ေသာ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း ဟူေသာ နိမိတ္ၾကီးေလးပါးအနက္ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ တို႕ကို ေလးလတၾကိမ္ တစ္ခုစီအစဥ္အတိုင္းျမင္ေတာ္မူ
ရသျဖင့္ အိုျခင္းဆင္းရဲ၊ နာျခင္းဆင္းရဲ ႏွင့္ မျမဲေသာေသျခင္းတရားတို႕ကို သတိသံေ၀ဂျဖစ္ေပၚခဲ့ေလ၏။
ေနာက္ေလးလၾကာေသာအခါ ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႕ထြက္ျပန္ရာ အေလာင္းေတာ္မင္းသားသည္
ေအးခ်မ္းၾကည္လင္သည့္ အသြင္ရွိေသာ ရဟန္းေတာ္တပါးကို ဖူးျမင္ရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳလိုေသာ စိတ္ဆႏၵႏွင့္အတူ ေရႊနန္းေတာ္သို႕ျပန္ၾကြခဲ႔ေလသည္။

During his visit to the Royal park, Prince Siddhatta saw the four Great Signs, namely – an old man, a sick man, a corpse and a serene mendicant. These made the prince to realise the unsatisfactoriness of life and urged him to ponder deeply about renunciation.

အိုနာေသေရး ဒုကၡေဘးတို႕ကို ေတြး၍ ရဟန္းျပဳလိုေသာဆႏၵျပင္းျပလွ်က္ရွိေသာ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ သန္းေခါင္ယာမ္အခ်ိန္၌ က႑ကျမင္းကိုစီး၍ ျမင္းထိမ္း
ဆႏၵအမတ္ ႏွင့္အတူ ေရႊျမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ မာရ္နတ္ႏွင့္ မာရ္နတ္စစ္သည္တို႕က အသင္မင္းသားေတာမထြက္ပါႏွင့္ မၾကာခင္ ၇ ရက္ေျမာက္၌ စၾကာရတနာဆိုက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္ .. ဟု ေႏွာက္ယွက္ တားျမစ္ေသာ္လည္း ဂရုမျပဳ လ်စ္လ်ဴရႈေတာ္မူလ်က္ ေတာထြက္ေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။

Mara (the Evil One), with his host tried without success to prevent Prince Siddhatta from his Great Renunciation at midnight. Prince Siddhatta was riding on Kanthaka his favourite stallion and followed by Channa his loyal charioteer.

အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားသည္ ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာတို႕ကို ပယ္စြန္႕၍ ျမိဳ႕ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူလာရာ အေနာ္မာျမစ္၏ တစ္ဘက္ကမ္းအေရာက္တြင္ ေငြသားအဆင္းရွိေသာ သဲေသာင္ျပင္၌ ဆံေတာ္ကို သန္လ်က္ျဖင့္ကိုယ္တို္င္ ရိတ္ျဖတ္ေတာ္မူေလ၏ ။ ထို႕ေနာက္ ဆံေတာ္ကို ေကာင္းကင္သို႕ ေျမွာက္လိုက္ေသာအခါ နတ္တို႕ဘုရင္ သၾကားမင္းက ခံယူ၍ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ စူဠါမဏိေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ေလသည္။ ထို႕ေနာက္ ဃဋိကာရျဗဟၼာမင္းက ရဟန္းေတာ္တို႕ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပရိကၡရာရွစ္ပါးတို႕ကို သိဒၶတၳမင္းသားအား လွဴဒါန္းေလ၏။ ျမင္းထိန္း ဆႏၵအမတ္အား မင္းညီမင္းသားတို႕ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ယူ၍ နန္းေတာ္သို႕ျပန္ရန္ မိန္႕ၾကားေလ၏။ ထို႕ေနာက္ ဃဋိကာရျဗဟၼာ လွဴေသာသကၤန္းကို ဆင္ျမန္းျပီး ၀တ္လဲေတာ္ကို ေကာင္းကင္သို႕ေျမွာက္ျပန္ရာ ဃဋိကာရျဗဟၼာမင္းၾကီးကပင္ ခံယူ၍ အကနိ႒ျဗဟၼာဘံု၌ ဒုႆ     ေစတီ တည္ထားကိုးကြယ္ေလသည္။

Prince Siddhattha cut of his hair to renounce the worldly life at the bank of the Anoma River. Ghatikara Maha Brahma presented the Monk’s Eight Requisites to Ascetic Siddhattha , who commanded his charioteer Channa to take his royal chattels back to the palace.
His hair was received by Sakka, King of Gods and enshrined in CULAMANI CETI (pagoda) in his celestial abode in TAVATIMSA. Similarly, Ghatikara Maha Brahma bore his princely clothes to his higher celestial abode, Akanniiha and enshrined them in the pagoda know as DUSSA CETI.


အေလာင္းေတာ္အရွင္မင္းျမတ္ေဗာဓိသတ္သည္ ဥရုေ၀ဠေတာသို႕ၾကြ၍ အရိုးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း ဟူေသာဇြဲသတၱိျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ရန္ရည္သန္ေတာ္မူလ်က္ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး သာမန္လူသားတို႕ ျပဳက်င့္ႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို သတိတရားၾကီးမားစြားျဖင့္ မရပ္မနား ပြားမ်ားအားထုတ္ေလ၏။ ဤကဲ့သို႔ အားထုတ္သျဖင့္ အေသြးအသားေတြခန္းေျခာက္ျပီး အရိုးႏွင့္အေရသာက်န္ရွိေသာ္လည္း အရြံ႕မလႈပ္ ေနာက္မဆုတ္ပဲ ဆက္လက္၍အားထုတ္ျမဲ အားထုတ္ေတာ္မူ၏။

The ascetic Bodhisatta spent six years practising austerity and mediation with steadfastness as well as earnestness. prior to his attainment. Even though he was reduced to a mere skeleton, he did not give up practising.

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ျမတ္သည္ ေအးျမသာယာေသာ မဟာေဗာဓိပင္ေအာက္ရွိ ေရႊပလႅင္ေပၚ၌
ျမက္ရိတ္သမား ပုဏၰားထံမွ အလွဴခံရရွိေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို ခင္းေတာ္မူကာ ထက္၀ယ္ဖြဲ႕ေခြထိုင္ေန
ေတာ္မူ၍ ဘုရားမျဖစ္သမွ် ဤထက္၀ယ္တင္ပလႅင္ကို မဖ်က္ေတာ့အံ့…. ဟု အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ကမၼ႒ာန္းတရား ပြားမ်ားအားထုတ္ေတာ္မူစဥ္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ႏွင့္ သဗၺညဳတဥာဏ္ တည္းဟူေသာ တရားထူးတရားျမတ္ကို ရ၍ ဘုရားမျဖစ္မီ အခ်ိန္အနည္းငယ္၏ ေရွ႕အဘို႕၌ မာရ္နတ္ ႏွင့္ မာရ္နတ္စစ္သည္တို႕သည္ လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္ဆင္းဆြဲကိုင္ျပီးလွ်င္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဂီရိေမခလာ ဆင္ေျပာင္ၾကီးကုိစီး၍ ေရႊပလႅင္ကို အရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကေလေတာသည္။

The Budhisatta was sitting on a Golden Throne under a Bodhi tree and being challenged by Mara (the Evil One) riding on the ferocious elephant Girimekhala, Mara with host tired to capture the Golden Throne just before the Bodhisatta’s Enlightenment.

ဘုရားရွင္သည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးေနာက္ သတၱသတၱာဟ ခုႏွစ္ရက္ ခုႏွစ္လီစီ အသီးသီး သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ႒ာန တို႕၏ ေနာက္ဆံုး သတၱာဟေျမာက္ လင္းလြန္းပင္ေအာက္တြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ဥကၠလာပတိုင္းမွ လာေရာက္ၾကေသာ တပုႆ     ႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္
ႏွစ္ဦးတို႕သည္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရသျဖင့္ ၎တို႕ပါလာေသာ ပ်ားရည္မုေယာမုန္႕ဆုပ္တို႕ျဖင့္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကေလသည္။ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႕၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ ဘုရားရွင္သည္ ၎တုိ႕အား ဆံေတာ္ရွစ္ဆူကို ကိုးကြယ္ရန္ ေပးေတာ္မူ၏။ ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးတြင္ ဌာပနာ၍ထားေသာ ဆံေတာ္ရွစ္ဆူဟူသည္ ထိုဆံေတာ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

It was in the final week (7th week) after his Enlightment, when the two merchanat brothers Tapussa and Bhallika from Ukkalapa passed by the spot and saw the Buddha. They offered the Buddha their own provison. The Buddha, gave eight strands of hair from His head for them to worship as sacred objects of veneration. The hair relics are now enshrined in the Shwedagon Pagoda in Yangon, Myanmar.

ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုရေတာ္မူျပီးေနာက္ ဗာရဏသီျပည္အနီးရွိ မိဂဒါ၀ုန္သို႕ ၾကြေရာက္ေတာ္မူသည့္အခါ ဒုကၠရစရိယာက်င့္စဥ္က ၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္ျပဳၾကသည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြေဟာင္း
မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ၊ အႆဇိ ဟူေသာ ပဥၥ၀ဂီငါးဦးတို႕ႏွင့္ ဆံုမိေလ၏။ ဘုရားရွင္သည္ ၎ ပဥၥ၀ဂီငါးဦးတို႕အား ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။ ဓမၼစၾကၤာတရားဟူသည္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကို စၾကၤာမ်ား အစဥ္အားျဖင့္ လည္ပတ္သကဲ့သို႕ တရားေတာ္မ်ားကိုလည္း အစဥ္အားျဖင့္ မျပတ္လည္ပတ္ေအာင္ ေဟာၾကားျပသ ဆိုဆံုးမျခင္း ျဖစ္ေပ
သည္။ ပဥၥ၀ဂီငါးဦးအနက္ အရွင္ေကာ႑ညသည္ ေရွးဦးစြာ ပထမအဆင့္ ေသာတပန္ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေလသည္။ အနတၱလကၡဏာသုတ္ကို ဆက္လက္၍ ေဟာေတာ္မူရာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးလံုး အစဥ္အတိုင္း ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။

At the Deer Park at Baranasi, the Buddha met the five ascetics, Kondanna, Vappa, Bhaddiya, Mahanama and Assaji all of whom He had known before. He delivered His first sermon to them. It is called the Dhammacakkapavattana Sutta which sets the wheel of the Dhamma in motion. The ascetic Kondanna who was at His childhood Name-giving Ceremony became the first to see light in the Dhamma and attained Sotapanna, the first stage of Sainthood.
Later, all attained Arahantship after hearing the Anatalakkhana Sutta (the Discourse which deals with No-Self)


ဗာရဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ ပထမဦးဆံုးေသာ၀ါကို ကပ္ေတာ္မူ၍ ၀ါကၽြတ္ေသာအခါ ေရွးဦး တပည့္သာ၀က ရဟႏၲာ ၆၀ တို႕အား အရပ္ေဒသအသီးသီးသို႕ သြားေရာက္၍ တရားေတာ္မ်ား
ေဟာၾကားျပသကာ သာသနာျပဳရန္ မိန္႕႔ၾကားေတာ္မူေလသည္။ ယင္းၾသ၀ါဒမ်ားမွာ အိုခ်စ္သားရဟန္းတို႕ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႕၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ေရွးရႈလ်က္ အရပ္ရွစ္မ်က္နွာသို႕ လွည့္လည္ခရီးထြက္ၾကကုန္ေလာ့၊ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ သနားဂရုဏာစိတ္ျဖင့္ ျဖန္႕က်က္လ်က္ တရားေတာ္ကို ေဟာၾကား ျပသကုန္ေလာ့၊ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာခရီးကို ႏွစ္ပါးအတူ မသြားၾကကုန္လင့္၊ တရားေတာ္၏ အစအလယ္အဆံုး သံုးပါးလံုးေကာင္းျခင္းကို၎၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကသူတို႕အား ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘ၀ခ်မ္းသာကို ရရွိျခင္းကို ၎၊ တရားေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္း၊ သန္႕ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းတို႕ကို၎ ေဟာၾကားၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူေလသည္။

The Buddha exhorted His first sixty Arahant disciple to go forth in different directions to preach the Doctrine using these famous words: — “Go ye, O bikkhus and wander forth for the gain many, for the welfare of the many, in compassion for the world, for the good, for the gain, for the welfare of the Devas (Gods) and men. Proclaim ye, O Bikkhus! the Doctrine glorious, and preach ye a life of holiness, perfect and pure!”

အေလာင္းေတာ္သည္ မဂတ၏ ျမိဳ႕ေတာ္ ရာဇျဂိဳတ္သို႕ ၾကြေတာ္မူေသာအခါ ဗိမိၼသာရဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေလာင္းေတာ္အားလွဴဒါန္းေလ၏။ ေလာကီစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာဟူသမွ်ကို အျပီးျပတ္စြန္႕ပယ္ေတာ္မူျပီးျဖစ္ေသာ အေလာင္းေတာ္သည္ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ လွဴဒါန္းမႈကို လံုး၀ဂရုမထား စိတ္မ၀င္စားသျဖင့္ လက္ခံေတာ္မမူေပ။ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရသျဖင့္ ဗိမိၼသာရဘုရင္မင္းၾကီးသည္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ပထမဆင့္ျဖစ္ေသာ ေသာတပန္ျဖစ္ေလ၏။ ထို႕ေနာက္ ဗိမိၼသာရဘုရင္မင္းၾကီးသည္ မင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္ဟုထင္ရွားေၾကာ္ၾကားေသာ ေ၀ဠဳ၀န္ပန္းျခံကို ဘုရားရွင္ႏွင့္ တပည့္ သာ၀ကရဟန္းေတာ္တို႕အား ေက်ာင္းသင္ခန္းအျဖစ္လွဴဒါန္းေလ၏။

When the Bodhisatta visited Rajagaha, the capital of Magadha, King Bimbisara offered his kingdom to the Bodhisatta. But He did not accept it because of the worldly pleasures. After listening to the preaching of Buddha, the king attained the first stage of Sainthood (Sotapanna). He than dedicated his Royal park known as Veluvana (Bamboo Grove) to the Buddha and His disciples.

သက်သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးတို႕သည္ ငယ္သူကၾကီးသူကို ရိုေသေလးစားအေရးထားရမည္ အစဥ္အလာ ရွိခဲ႕ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သိဒၶတၱေဂါတမဗုဒၶသည္လည္း ငယ္ရြယ္သူမွ်သာျဖစ္သျဖင့္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳးတို႕အား အရိုအေသျပဳသင့္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ႕ေလသည္။ ထိုမင္းေဆြမင္းမ်ိဳးတို႕၏ မာန္မာနကို ခ်ိဳးႏွိမ္ေတာ္မူလိုသျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရမီးအစံုအစံု တို႕ကို ထြက္ေပၚလာေစလွ်က္ ေကာင္းကင္သို႕ၾကြေတာ္မူကာ တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႕ကိုျပေတာ္မူေလသည္။

The Buddha performed the Twin Miracles of emitting fire and water simultaneously from His body, to subdue the pride of his older relative who had erroneously thought that the Buddha being the younger would have to show respects to them.

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရင္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၏ အၾကိမ္ၾကိမ္ ပင့္ေလွ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ကပိလ၀တၱဳ ေနျပည္ေတာ္သို႕ေရာက္၍ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႕၌ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးသည္ သားငယ္ရာဟုလာမင္းသားကို ေကာင္းစြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ေပးျပီးလွ်င္ .. သားငယ္ရာဟုလာ ဘုရင္မင္းတို႕၏ အသြင္အျပင္ႏွင့္မျခား သံဃာေတာ္တို႕၏ အလယ္၌ တင့္တယ္စြာ စံပယ္ေတာ္မူလ်က္ရွိေသာ အရွင္သူျမတ္သည္ကား သင္၏ဖခင္ရင္းျဖစ္ေပသည္။ အနီးသို႕သြား၍ အေမြအႏွစ္မ်ား ေတာင္းေခ် …. ဟုညႊန္ျပေျပာဆိုေလ၏။ ရာဟုလာမင္းသားေလးသည္ မိခင္သြန္သင္
ေျပာၾကားသည့္အတုိင္းဘုရားရွင္ထံေမွာက္သို႕သြား၍ ေလာကီအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေတာင္းခံ
ေလသည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္သည္ ရင္ေသြးငယ္သားေတာ္ရာဟုလာအား ေလာကီအေမြအႏွစ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ ေလာကုတၱရာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေပးလိုသျဖင့္ သားေတာ္ရာဟုလာမင္းသားကို ရွင္သာမေဏျပဳေပးရန္ အရွင္သာရိပုတၱရာအား မိ္န္႕ၾကားေတာ္မူေလ၏။

On the Seventh day after his arrival in Kapilavatthu, Prince Yasodhara dressed up Prince Rahula and pointing to the Buddha said, “Behold, son, the great Ascetic of majestic appearance is your father. Go up to him and ask for your inheritance!”
As advised by his mother, young Rahula came to His presence and asked for his inheritance. Instead, the Buddha told Venerable Sariputta to ordain Prince Rahula, giving him a spritual inheritance better than one he asked for.


ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ တပည့္သားသံဃာေတာ္အေပါင္းတို႕သည္ ရာဇျဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႕ ဆြမ္းအလို႕ငွာ ရာဇျဂိဳဟ္သို႕ ၾကြေလ၏။ မင္းနန္းေတာ္အနီးလမ္းခရီး တေနရာတြင္ ဗိမိၼသာရမင္းၾကီးႏွင့္ အတူ ဘုရင္မိသားစုတို႕သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္တို႕အား ရိုေသေလးျမတ္စြာ လက္ဆယ္ျဖာထိပ္မွာမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ၾကေလ၏။

During a subsequent visit to Rajagaha City, the Buddha went for alms-round in the company of His Chief Disciples and other monks. Along the way King Bimbisara and his royal family paid respects to the Buddha and His disciples.

ကပိလ၀တၳဳႏွင့္ ေကာလိယတိုင္းတို႕မွ အင္အားၾကီးမားေသာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ စစ္သည္ေတာ္တို႔သည္
 ေရာဟိနီျမစ္မွ စီးဆင္းလာသည့္ ေရမ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းေရာဟနီျမစ္၏ ကမ္းပါးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ၾကရန္ အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိၾကေလ
သည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဆိုပါ ႏွစ္ျပည္ေထာင္စစ္ပြဲၾကီး ျဖစ္ေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
တရားေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။

The Buddha delivering a sermon of peace to the two powerful warring armies of Kapilavatthu and Koliya at the opposite banks of the Rohini river before the two countries were fighting for the water supply of the river, for pastoral use.

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍ ငါးႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ ဘိကၡဴနီသာသနာကို စတင္တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳလိုက္ေလသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရင္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီးနတ္ရြာစံျပီးေနာက္ မိေဒြးေတာ္ပဇာပတိေဂါတမီသည္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္၍ ဘိကၡဴနီ ျပဳလုပ္ရန္ ဘုရားရွင္ထံ ခြင့္ပန္ေသာ္လည္း အခြင့္မေပးေခ်။ မိေဒြးေတာ္ေဂါတမီ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတာင္းပန္အသနားခံ၍ မရသည့္အဆံုး၌ အရွင္အာနႏၵာ ကူညီ၍ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာအခါမွ ဘုရားရွင္သည္ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ဘိကၡဴနီသာသနေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္၍ ရဟန္းျပဳေသာ္ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္သည့္ အ႒ဂရုဓမၼ ေခၚ ဂရုဓမ္ တရားရွစ္ပါးကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ဟု အႏူးအညြတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။ ထိုအခါမွစ၍ မဟာပဇာပတိေဂါတမီႏွင့္တကြ သာကီ၀င္အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ ဘုရားရွင္သာသနာသို႕ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၀င္ေရာက္၍ ဘိကၡဴနီမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေလသည္။

The Order of Nuns (Bhikkhuni Sasana) was founded in the fifth years of the Buddha’s Enlightenment. After the death of king Suddhodana, Maha Pajapati Gotami, who was His former foster mother desirous of joining the order, approached the Buddha who was when residing at Kapilavathu and begged permission for women to be admitted into the Order. After hearing and turning down their pleas, the Buddha returned to Vesali for the Rains Retreat. Undaunted by the rebuff, Maha Pajapati Gotami cut off her hair and wearing yellow garments went on foot to Vesali, accompanied by many other Sakyan ladies. They stood outside the porch of the Pinnacled Great Hall in Mahavana where the Buddha was residing. Interceded by Venerable Ananda, the Buddha finally consented to establish the Bhikkhuni Sasana when Maha Pajapati Gotami and othe Sakyan ladies agreed to observe the Eight Disciplinary Rules for nuns. Henceforth Maha Pajapati Gotami and other Sakyan ladies where admitted into the Order.

Later, the Nuns Khema and Uppalavanna where appointed the two Chief Female Disciples; as were Sariputta and Moggalana the two Chief Male Disciples.


အသိပညာအတက္ပညာတို႕ျဖင့္ ျပည့္ၾကပ္ေနေသာ ၀မ္းဗိုက္ၾကီးေပါက္မသြားေစရန္ သံမဏိခါးပတ္ျပားျဖင့္ ပတ္ထားေလ့ရွိေသာ သစၥကပရဗိုဇ္ သည္ ျမတ္စြာဘုရားက အေမးပုစၧာကို ေမးျမန္းေသာအခါ မာနတံခြန္လြန္စြာေထာင္လႊားျပီး အမွန္တရားကို ေျဖၾကားရန္ ျငင္းဆန္ေနသျဖင့္ သိၾကားမင္းက နတ္ဘီလူးေယာင္ေဆာင္၍ တင္းပုတ္ျဖင့္ထုမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မွသာ ေျဖၾကားေလ၏။ ထို႕ေနာက္ သစၥကပရဗိုဇ္သည္ သူ၏ မိုက္မဲမႈအယူ၀ါဒမ်ားကို ပယ္ရွားျပီး ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို နာၾကားေလသည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာ ဓမၼေဒသနာကုသိုလ္သည္ သူ၏အနာဂတ္ေရးအတြက္ အျမိဳက္ေဆးပင္ျဖစ္ေပသည္။

After losing in lively debate, the haughty hermit Saccaka refused to answer accordingly when the Buddha asked a question. Only when he was threatened to be beaten up by a celestial demon for his arrogance, only then did he finally realise his own folly and listened to the Buddha’s preaching meekly. This wholesome action of his would augur well for his future.

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားအျဖစ္သို႕ေရာက္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ခုႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ၌သႏၲဳႆိတ အမည္ရွိေသာ မယ္ေတာ္ မိနတ္သားအား ေက်းဇူးဆပ္သည့္အေနျဖင့္ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ အဆိုပါ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ၀ါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ၾကားနာရေသာအခါ မယ္ေတာ္နတ္သားႏွင့္တကြ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႕သည္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာ တည္းဟူေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္သို႕ အသီးသီး ေရာက္ရွိၾကေလသည္။

On the seventh year after His Enlightenment, the Buddha preached the Abhidhamma (Higher Doctrine) in Tavatimsa Heaven. As a fulfilment of gratitude to his former mother, now a Santussita deva, the Buddha then delivered a sermon on the Higher Doctrine to thousands of Devas (Gods) and Brahmas (Higher celestial begins) who attained the various stages of Noble Sainthood.

ဗုဒၶသာသနာေတာ္မွတပါး အျခားျဖစ္ကုန္ေသာ တိတၳိဂိုဏ္းသားတို႕သည္ မလိုမုန္းထား ရန္ျငိဳးမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ တန္ခိုးရွိန္၀ါလြန္စြာေက်ာ္ၾကားမႈတို႕ကို ဆံုးပါးပ်က္စီးေစရန္ လိုလားၾကကုန္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ တိတၳိဂိုဏ္းသားတို႕သည္ အလြန္လွပသည့္ အမ်ိဳးသမီး စိဥၥမာဏ္ကို ကိုယ္၀န္သည္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ေစ၍ ပရိတ္သတ္ေလးပါး အလယ္၌ ဘုရားရွင္အား စြပ္စြဲေျပာဆိုခိုင္းေလ၏။ ထိုအခါ နတ္တို႕သခင္ သိၾကားမင္းသည္ နတ္သားကို ၾကြက္ေယာင္ေဆာင္ေစျပီး ကိုယ္၀တ္ေအာက္မွ သစ္သားျခမ္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ ၾကိဳးကို ကိုက္ျဖတ္ခိုင္ေလသည္။ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္သည္ သူမ၏ ေျခေပၚသို႔
ျပဳတ္ၾကေလ၏။ ယင္းအခ်င္းအရာကို ျမင္ေတြၾကကုန္ေသာ သူတို႕သည္ ၎မိန္းမယုတ္ကို ဒုတ္ေက်ာက္ခဲ တို႕ျဖင့္ ပစ္ေပါက္၍ ႏွင္ထုတ္ၾကကုတ္၏။ သူမ ေက်ာင္းအျပင္ဖက္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ မဟာပထ၀ီ
ေျမၾကီးသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ၍ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီး နက္ရႈိင္းအဆိုး၀ါးဆံုးျဖစ္ေသာ အ၀ီစိငရဲသို႕ သူမအား ဆြဲငင္သြားေလသည္။

The non Buddhist sectarians grudgingly wanted to ruin the Buddha’s reputation. They told Cinca Manvika, a beautiful girl to falsely accuse the Buddha for her sham pregnancy in a big and august assembly. King of Devas (Gods) dispatched some Deities disguised as mice to gnaw through the strings holding a block of wood under her garment. Her plot was exposed when the wood fell on her feet. When the people saw that, they threw stones and chased her away. As she was walking away, the earth split open and a flame sprang up to envlop and drag her down to Avici(deepest and worst) Hell.

ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားျဖစ္ျပီး ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ကာလမွာ အာဠာ၀ီျပည္အနီး တေနရာ၌ ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ဆက္သပူေဇာ္ရေသာ လူသားစား အာဠာ၀က အမည္ရွိ ဘီလူးၾကီးရွိေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိုးသြမ္းရက္စက္ေသာ အာဠာ၀ကဘီလူးၾကီးအား ဆံုးမရန္ ထိုဘီလူးၾကီးေနရာသို႕ ၾကြေလ၏။ လူသားစား ဘီလူးၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားရျပီးေနာက္၌ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လာျပီးလွ်င္ ယေန႕မွ စ၍ မေကာင္းေသာအက်င့္မ်ား ကို စြန္႕လႊန္ကာ သူတပါးအသက္ကုိလည္း သတ္မစားေတာ့ပါဟု ကတိျပဳေလ၏။ ထိုေနမွစ၍ အာဠ၀ီျပည္မွ ကေလးမ်ား ဘီလူးစာအျဖစ္မေကၽြးရေတာ့ပဲ ေအးခ်မ္းသာယာသြားေတာ့၏။

On the sixteenth year of His Enlightment, the Buddha tamed the carnivorous Demon King. Alavaka who feasted on human flesh. to give up his habit on devouring at least one human being everyday. After hearing the Buddha’s Teaching, he henceforth gave up his habit, thus sparing the small child offered to him as food on that day.

သူတပါးအား ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ ေႏွာက္ယွက္ေလ့မရွိသျဖင့္ အဟႎ သက ဟုေခၚေသာ လူငယ္တစ္ဦးသည္ တကၠသိုလ္ျပည္မွ ဒိသာပါေမာကၡ ၾကီးထံ၌ ပညာသင္ၾကားေနေလ၏။ သူ႕အား မနာလိုေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားက ပါေမာကၡဆရာၾကီးကို ဂံုးေခ်ာေလရာ ဆရာၾကီးက အထင္မွားျပီး .. တပည့္အဟႎ သက သင္သည္ လက္ညႈိးေပါင္းတစ္ေထာင္ရလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပညာတစ္ခု သင္ေပးမည္”.. ဟုဆိုေလ၏။ အဟႎ သကသည္ အားခြန္ဗလႏွင့္ ျပည့္၀သူလည္းျဖစ္ျပီး ေကာသလတိုင္း သာ၀တၱိျပည္ အနီးရွိ ေတာအုပ္ၾကီးထဲသို႕၀င္ကာ လာသမွ်ခရီးသြားမ်ားကို ဖမ္း၍ လက္ညႈိးတို႕ကို ျဖတ္ယူေလေတာ့၏။ အဟႎသကသည္ ျဖတ္ျပီးရရွိထားေသာ လက္ညႈိးမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ သီကံုး၍ ပန္းကံုးသဖြယ္ လည္ပင္းမွာ အျမဲဆြဲထားေသာေၾကာင့္အဂၤုလိမာလဟု အမည္တြင္ေလ၏။ လက္ညႈိးတစ္ေထာင္
ျပည့္ရန္ တစ္ေခ်ာင္းမွ်သာလိုေတာ့ေသာ အခ်ိန္၌ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ အနီးသို႕ေရာက္လာေသာမိခင္ၾကီး၏ လက္ညႈိးကိုပင္ ျဖတ္ယူအံ့ဟု ေျပးလႊား၍လိုက္ေနစဥ္ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ေတြ႕ျပီး တရားနာရသျဖင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိေလ၏။ ေနာင္အခါတြင္ အဂၤုလိမာလမေထရ္ ဟူ၍
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္။

There was a young harmless student at TAKKASILA University called Ahimsa. His jealous fellow students poisoned the mind of their teacher against him. As a result the teacherasked Ahimsa for a garland of one thousand right index fingers as tuition fee Eager to discharge his obligation, he went inoto the Jalini forest in Kosala to waylay the passing travellers to collect and index finger from the right hand of each victim. The garland was almost completed except for one more single finger. Ahimsa decided to kill even his own mother for the sake of completing the one thousandth finger in the garland. However, Ahimsa was intercepted by the Compassionate Buddha who came to his aid. After listening to His preaching and begin convinced. Ahimsa now known as Angulimala( garland of fingers)joined the Sangha and became a Bhikkhu (monk). The Angulimala Sutta, a discourse ascribed to this Thera(elder/monk) and connected to this event , is well – known in Buddhist countries and often used by pregnant ladiesin travail for easy and safe delivery.

တေန႕ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တပည့္သာ၀ကတို႕သည္ အေနာတတၱအိုင္သို႕ ေဒသစာရီၾကြေတာ္
မူသည္။ နေႏၵာပနႏၵနတ္ နဂါးမင္းသည္လည္း ျမင့္မိုရ္ေတာင္ရွိ သူ၏ဗိမာန္တြင္ အေျခြအရံမ်ားစြာႏွင့္ အတူ ေပ်ာ္ပါး၍ေနေလ၏။ အဆိုပါနဂါးမင္းသည္ ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္လ်က္ ဘုရားရွင္အား ေႏွာက္ယွက္လိုသျဖင့္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ၾကီးကို ရစ္ပတ္၍ သူ၏ပါးပ်ဥ္းမွ အလြန္ပူျပင္းေသာ အဆိပ္ေငြ႕တို႕ကို လႊင့္မႈတ္၍ ဘုရားရွင္ႏွင့္ တပည့္သာ၀က တို႕ အေနာတတၱအိုင္သို႕ မသြားႏိုင္ရန္ ေမွာင္အတိက်ေအာင္ ကာကြယ္ထားေလ၏။ ထိုအခိုက္တြင္ ဘုရားရွင္၏ အမိန္႕ေတာ္အရ လက္၀ဲေတာ္ရံ အဂၢသာ၀က အရွင္မဟာေမာဂၢလန္သည္ နဂါးမင္းကိုယ္ထက္ၾကီးေသာ နဂါးအသြင္ကို ဖန္ဆင္း၍ နဂါးမင္းအေပၚမွ ဖိကာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ၾကီးကို ရစ္ပတ္ထားလိုက္၏။ ထို႕ေနာက္ ထို႕ထက္ပူျပင္းေသာ အဆိပ္ေငြ႕တို႕ကို လႊင့္ထုတ္ကာနေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္း အား ညွင္းပန္းႏွိပ္ကြပ္၍ ဆိုဆံုးမေလေသာ္ နဂါးမင္းၾကီး အားမတန္မာန္ေလွ်ာ့၍ အရႈံးေပးရေလေတာ့သည္။ ထို႕ေနာက္ နဂါးမင္းသည္ သူ၏အျပစ္ကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္ႏိုး
ကိုးကြယ္သူ ဥပသကာ ျဖစ္လာေလသည္။

Once the Buddha and His Disciple went to Lake Anotatta passing by the mansion of Nandopananda the dragon king who was enjoying himself with his retinue.  Angry at the apparent trespassing. Nandopananda coiled itself seven times round Mount meru, coverd the summit with its hood and spewing hot poisonous smoke to prevent the Buddha and his disciples from reaching lake Anotatta. Thereupon Maha Moggalana, (the second Chief Disciple) at once transformed himself into a dragon and likewise coiled round the mountain, crushing Nandopananda. Watched by the Buddha and his disciples, Maha Moggalana too began spewing hot poisonous smoke which greatly distressed Nandopanada who soon lost the challenge and upon realisation of his folly, sought refuge in the Triple Gem of Buddhism.
 
ျဗဟၼာ့ဘံုသည္ အျခားေသာဘံုဗိမာန္မ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္၍ အျမဲထာ၀ရ တည္ေနေသာ ဘံုေလာကျဖစ္၏ဟုျမဲျမန္သည့္ မိစၧာ အယူတည္းဟူေသာ ေျမြဆိုးၾကီး အကိုက္အခဲခံေနရေသာ ဗက မည္ေသာ ျဗဟၼာၾကီးသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ၀ါဒျခင္း တန္ခိုးအရွိန္အ၀ါျခင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျပိဳင္ဆိုင္ရာတြင္ မရႈမလွရႈံးနိမ့္၍ သြားေလ၏။ ထို႕ေနာက္ ဗကမည္ေသာ ျဗဟၼာၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လြန္စြာနက္နဲ တိက် မွန္ကန္ေသာ တရားေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာရသျဖင့္ သူႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ နတ္ ျဗဟၼာတို႕သည္ ကၽြတ္တန္း၀င္ၾကေလ၏။

Baka Brahma, who was bitten by the snake of tenacious heresay (in believing that the Brahma Loka is the best and everlasting world in existence), was duly defeated by the Buddha in a mutual contest to show power. On hearing te Buddha’s profound expounding of the Dhamma (Buddhist Doctrine), he became elightened along with many other Brahmas
(higher celestial beings)

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႕ေတာ္သို႕ ၾကြေတာ္မူရာလမ္းခုလပ္ခရီးမွာ ေဒ၀ဒတ္သည္
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ နာဠါဂီရိ အမည္ရွိေသာ ဆင္ၾကမ္းၾကီးကို အရက္ေသစာ တိုက္ေၾကြး၍ ဘုရားရွင္ၾကြေတာ္မူရာလမ္းခရီးသို႕ လႊတ္လိုက္ေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား တိုက္ခိုက္ရန္သြားေသာ ဆင္ၾကီးသြားရာလမ္းတေလွ်ာက္မွ လူအမ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကေလသည္။ မိခင္ႏွင့္ ခေလးငယ္တဦးသာ က်န္ရွိရာမွ မိခင္သည္လည္း ေၾကာက္အားလန္႕အားႏွင့္ ခေလးငယ္ကိုထား၍ ထြက္ေျပးေလ၏။ နာဠါဂီရိဆင္ၾကမ္းၾကီးသည္ အကူအညီမဲ႕ေသာ ခေလးငယ္ကို မနင္းပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႕သာ သြားခဲ႕ေလရာ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာကရုဏာေတာ္တ္ို႕ေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းခက္မာေသာ ဆင္မိုက္ၾကီး၏ အမ်က္ေဒါသဟူသမွ်သည္ လံုး၀ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ဒူးတုပ္၀ပ္တြားရေလေတာ့သည္။

When the Buddha was on his way to the city of Rajagaha, Devadatta ordered the release of the fierce elephant, Nalagiri, to harm Him. As the elephant charged towards the Buddha, everyone ran away leaving a mother and her baby on the ground. The Buddha radiated His infinite Compassion to calm and subdued the elephant before it could trample the helpless baby.

ျမတ္စြာဘုရားသည္ မက်မ္းမာသည့္ တိႆ     မည္ေသာ ဂိလာန ရဟန္းကို ကိုယ္တိုင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္
မူ၏။ အျခားေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ ရဟန္းတို႕သည္ ၎ဂိလာန ရဟန္းအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေမ့ေလွ်ာ့
ေနၾကကုန္သည္။ ထိုသို႕ မဟာကရုဏာေတာ္ပိုင္ရွင္ ဘုရားျမတ္စြာ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်င္းခ်င္း ကူညီရိုင္းပင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်ိဳးရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရြက္ေဆာင္ျခင္းတို႕ကို လိုလားေတာင္းတေတာ္မူျခင္းကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပ၏။

The Buddha taking care of a sick monk, named Tissa who had been neglected by his unthoughful fellow monks. By so doing, the Buddha wanted to foster mutual care and welfare amongst the Bhikkhus as well as others.

သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကုသိနာရံုျပည္ မလႅာမင္းတို႕၏ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္၌
ေျမာက္ဖက္သို႕ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ်ာင္းေတာ္မူျပီး ေနာက္တၾကိမ္မထေတာ့ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူေလ၏။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မဟာပရိနိဗၺာန္ မစံ၀င္မီ တပည့္သာ၀ကတို႕အား အို တပည့္ သာ၀က တို႕ ယခုအခါ သင္တို႕အား ငါဘုရားမိန္႕ၾကားသိေစလိုသည္မွာ ျပဳျပင္စီရင္အပ္ေသာ သခၤါရတရား မွန္သမွ်တို႕သည္ ေျပာင္းလႊဲပ်က္စီးျခင္းသေဘာ ရွိကုန္၏။ ယင္းသေဘာတရားမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိတရားႏွင့္ ျပည့္စံုရစ္ၾကကုန္ေလာ့ဟု ေနာက္ဆံုးပစၧိမဗုဒၶ၀စန အေနျဖင့္ မိန္႕မွာေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။
ေဒါဏၰ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကေသာ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႕အား အညီအမွ် ရွစ္စုရွစ္ဖို ခြဲေ၀၍ ေပးေလ၏။ ထို႕ေနာက္ ေဒါဏၰ ပုဏၰားသည္ ဓါတ္ေတာ္မ်ားထည့္ေ၀၍ ခ်င္ေပးေသာ ေရႊျပည္ေတာင္းကိုမူကာ ပူေဇာ္စရာ တစ္ခုအေနျဖင့္ သူကိုယ္တိုင္ သိမ္းဆည္းထားေလသည္။

The Buddha at Kusinara laid himself between two Sal tree with his head to the North, determined not to rise again. He then delivered his last admonition, ‘Behold, ) Disciples! I exhort you! Subject to change are all component things! Strive on with Diligence!’ before He entered Maha parinibbaba (attainment of Final Emancipation).

Dona, the Brahman divided the Buddha’s relics into eight equal portions and distributed each of them to the Rulers of the eight countries. Then Dona decided that the golden container be kept for himself as an object of respectful veneration.


Buddha's eight great victories:

1.Mara မာရ္နတ္
2. Alavaka အာဠ၀ကဘီလူး
3. Nalagiri နာဠာဂီရိ ဆင္
4. Angulimala အဂၤုလိမာလ
5. Cinca Manavika စိဥၥမာဏ၀ိကာ
6. Saccaka သစၥကပရိဗိုဇ္
7. Nandopananda.  နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္း
8. Brahma Baka (God). ဗကျဗဟၼာ

http://thitsarrlann.blogspot.com/2013/06/english-life-of-buddha.html
http://csvbooks.blogspot.com/2012/05/blog-post_7268.html
http://mittartayar.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://yatanavasatemple.ning.com/profiles/blogs/the-life-of-buddha

TAGS:
Myoma Myint Kywe, Myoma Myint Kywe articles 2014, Karate Myint, Buddhism, Buddha BC 623, Buddha articles 2014, Buddhism booksie, Booksie Myoma Myint Kywe,
ၿမိဳ ႔မ-ျမင့္ၾကြယ္
Metta 2014, About Metta 2014, Metta articles 2014, Metta Is Essential (Metta ist wichtig), มิวม่า มิตร จอย    เมตตา Burmese Buddhism 2014, Burmese Buddhism articles, Theravada Buddhism articles, Theravada Buddhism 2014, Theravada monks 2014, Metta in Theravada Buddhism, Buddha and Metta, Metta meditation 2014 article, What is metta in Buddhism, what is Buddhism 2014, Myint Kywe, Myint Buddhism, Myoma Myint Kywe 2014, Articles of Myoma Myint Kywe, Buddha was born in BC 623, Buddhist philosophy 2014, Buddhism logic,